Peygamberimizin kaç ismi vardır, bunlar nelerdir; bu isimlerde "Mustafa" ismi var mıdır?

Tarih: 05.11.2006 - 20:50 | Güncelleme:

Soru Detayı

- "Muhammed Mustafa" ismi sonradan mı konulmuştur?.. 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimizin (asm) isimleri çoktur. Bınlar içerisinde "Mustafa" ismi de vardır. Aşağıya “Mevâhib-i Ledünniye” isimli kitaptan 99 adedi alınmıştır. Bu kitapta diğer 301 ismini bulabilirsiniz.

Peygamberimizin (asm) bazı isimleri şunlardır:

1. Abdullah: Allah (cc)' ın kulu.
2. Âbid: Kulluk eden, ibadet eden.
3. Âdil: Adaletli.
4. Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş.
5. Ahsen: En güzel.
6. Alî: Çok yüce.
7. Âlim: Bilgin, bilen.
8. Allâme: Çok bilen.
9. Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi.
10. Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan.
11. Beşir: Müjdeleyici.
12. Burhan: Sağlam delil.
13. Cebbâr: Kahredici, gâlip.
14. Cevâd: Cömert.
15. Ecved: En iyi, en cömert.
16. Ekrem: En şerefli.
17. Emin: Doğru ve güvenilir kimse.
18. Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan.
19. Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran.
20. Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran.
21. Gâlip: Hâkim ve üstün olan.
22. Ganî: Zengin.
23. Habib: Sevgili, çok sevilen.
24. Hâdi: Doğru yola götüren.
25. Hâfız: Muhafaza edici.
26. Halîl: Dost.
27. Halîm: Yumuşak huylu.
28. Hâlis: Saf, temiz.
29. Hâmid: Hamd edici, övücü.
30. Hammâd: Çok hamdeden.
31. Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan.
32. Kamer: Ay.
33. Kayyim: Görüp, gözeten.
34. Kerîm: Çok cömert, çok şerefli.
35. Mâcid: Yüce ve şerefli.
36. Mahmûd: Övülen..
37. Mansûr: Zafere kavuşturulmuş.
38. Mâsum: Suçsuz, günahsız.
39. Medenî: Şehirli, bilgilive görgülü.
40. Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren.
41. Mekkî: Mekkeli.
42. Merhûm: Rahmetle bezenmiş.
43. Mes'ûd: Mutlu.
44. Metîn: Çok sağlam ve güçlü.
45. Muallim: Öğretici.
46. Muktedâ: Peşinden gidilen.
47. Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli.
48. Müctebâ: Seçilmiş.
49. Mükerrem: Şerefli, yüce.
50. Müktefî: İktifâ eden, yetinen.
51. Münîr: Nurlandıran, aydınlatan.
52. Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş.
53. Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş.
54. Muslih: Islah edeci, düzene koyucu.
55. Mustafa: Çok arınmış.
56. Müstakîm: Doğru yolda olan.
57. Mutî: Hakka itaat eden.
58. Mu'tî: Veren ihsân eden.
59. Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan.
60. Müşâvir: Kendisine danışılan.
61. Nakî: Çok temiz.
62. Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini.
63. Nâsih: Öğüt veren.
64. Nâtık: Konuşan, nutuk veren.
65. Nebî: Peygamber.
66. Neciyullah: Allah' ın sırdaşı.
67. Necm(i): Yıldız.
68. Nesîb: Asil, temiz soydan gelen.
69. Nezîr: Uyarıcı, korkutucu.
70. Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk.
71. Nûr: Işık, aydınlık.
72. Râfi: Yükselten.
73. Râgıb: Rağbet eden, isteyen.
74. Rahîm: Mü'minleri çok seven.
75. Râzî: Kabul eden, hoşnut olan.
76. Resûl: Elçi.
77. Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü.
78. Saîd: Mutlu.
79. Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan.
80. Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu.
81. Sâdık: Doğru olan, gerçekci.
82. Saffet: Arınmış, seçkin kişi.
83. Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici.
84. Sâlih: İyi ve güzel huylu.
85. Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan.
86. Seyfullah: Allah' ın kılıcı.
87. Seyyid: Efendi.
88. Şâfi: Şefaat edici.
89. Şâkir: Şükredici.
90. Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi.
91. Tâhir: Çok temiz.
92. Takî: Haramlardan kaçınan.
93. Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş.
94. Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri.
95. Vâiz: Nasihat eden.
96. Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran.
97. Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil.
98. Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren.
99. Zâkir: Allah'ı çok anan...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

xcvbn

Allah razı olsun sizden :) çok şey öğrendim bu siteden

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun