Peygamberimiz'in, miraçda cehennemlik kadınları çıplak görmesi, harama baktığı anlamına gelmez mi?

Tarih: 27.10.2013 - 01:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz (asm) Miraç Gecesi'nde, çeşitli günahlardan dolayı azap çeken insanları görmüştür. Bunlara istinaden "Peygamberiniz erkekleri ve kadınları çıplak görmüş, hani harama bakmazdı?" diyenlere ne cevap vermeliyiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela söz konusu olay Miraç’ta değil, bir rüyada görüldüğüne dair rivayet vardır: Taberanî’nin (el-Mucemu’l-Kebir, 8/155, h. no: 7666) Ebu Umame el-Bahili’den yaptığı rivayete göre, Peygamberimiz (asm) bir gün sabah namazını kıldırdıktan sonra: “Ben bir rüya gördüm, hak / sadık bir rüya, o halde onu iyice belleyin.” buyurmuş ve sonra “göğüslerinden asılı kadınlar”ın da içinde yer aldığı, insan manzaralarına dair gördüğü olayları anlatmıştır. Rüya ile ilgili bu hadis rivayeti sahihtir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, 1/76, h. no: 240).

- Kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlamamakla beraber, şayet rüyanın dışında gerçekten Mirça’ta bu tarz bir manzara görülmüşse, bunun için de şunları söyleyebiliriz:

a) Normal bir insanın bakması caiz olmayan en namahrem olan yerlere bile bir doktor bakabilir. Hz. Peygamber (asm) bir hekimdir. Ümmetine ileride başlarına gelecek olan sıkıntıları haber vermesi ve onları dikkatli olmaya çağırması, bir nevi koruyucu hekimlik görevidir. Bu sebeple onun bu gibi hastalıkları ve belaları görmesi, ilahi hikmete uygundur ve uygun olduğu için de gösterilmiştir.

b) Hz. Peygamber (asm)'in o manzaraları görmesi, Hz. Cebrail’in rehberliğinde gerçekleşmiştir. Hz. Cebrail ise, Allah’ın melek olan elçisidir. Allah’ın hususi bir zamanda, hususi bir maksada binaen, ümmeti için bir baba şefkatinde ve hazık bir hekim maharetinde donattığı peygamberine, bir defaya mahsus olarak bu manzaraları göstermesi, çok özel bir durumdur; normal kuralların dışında bir istisnadır. 

c) Hz. Peygamber (asm) her ne kadar ruh ve bedeniyle birlikte miraca çıkmış ise de ruhani tarafı o yolculuk boyunca hep ağır basmıştır. Bu sebeple, onun o yolculuk esnasında melek ciheti insan cihetinden daha baskın olmuştur. Buna göre, onun cismani olan kuvve-i şeheviye ve gadabiyesi geçici de olsa askıya alınmış ve sırf melek yönü olan kuvve-i akliyesi aktif durumdaydı. Bu sebeple gördüğü manzaralar, onun melek yönüne hitap ediyordu...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun