Peygamberimiz lanet etmiş midir?

Tarih: 29.01.2007 - 18:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Muhammed (s.a.s.) "Allah Teâlâ dövme yapan ve yaptırana, kaşlarını incelten ve güzellik için dişlerini törpüleyip Allah'ın yarattığı şekli değiştiren kadınlara lânet etmiştir." (İbn Hacer el-Heytemî, ez-Zevacir, Mısır 1970, I, 141) demiştir.
- Hz. Muhammed (s.a.s)'nin lanet etmesi söz konusu mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm)'de lanet kelimesini beddua, buğz, hakaret gibi anlamlarda kullanmıştır. Rivayetlerde Hz. Peygamber (asm)'in Bi'r-i Maûne olayında şehid edilen Müslümanlar nedeniyle Rıl, Zekvan, Lıhyan ve Usayya oğulları aleyhinde kırk sabah lanet okuyarak beddua ettiği bildirilir. (bk. Buhari, Cihad 17).

Buna karşılık Hz. Peygamber (asm), Müslümanları rastgele lanet etmekten menetmiş, özellikle ashabının birbirine ve tabiat kuvvetlerine lanet etmelerini yasaklamıştır. (Ebu Davud Edeb, 4908; Müslim, Birr, 80-87).

İslam bilginleri arasında, kimlere lanet edilip kimlere edilmeyeceği konusunda görüş ayrılığı vardır. Bilginlerin bir bölümü Müslümanlara hiç bir şekilde lanet edilemeyeceği görüşündedir. Bilginlerin diğer bir bölümü ise fasık olan Müslümanlara lanet edilebileceğini kabul ederler. Kâfirlere lanet edip edilemeyeceği de tartışma konusu olmuştur. Bazı bilginler, kâfirlere kayıtsız şartsız lanet edilebileceğini kabul ederken, bazıları da bunun vacib olmadığını, onlara lanet edilebilmekle birlikte lanet etmemenin daha güzel ve yararlı olacağını savunmuşlardır. (Fahruddin er-Razi, Tefsir-i Kebir Ter. III, 188; İbn Mace, Tercüme ve Şerh, X , 148).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun