Peygamberimiz (asv)'in kızı Rukayye'nin (Rukiyye'nin) Ebu Leheb'in oğlu ile olan evliliği hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 30.09.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimiz (asv)'in kızı Rukayye, Ebu Leheb'in oğlu ile evli değil nişanlı idi. Daha sonra Peygamberimiz (asv) İslamiyet'i tebliğe başladığında, nişanı bozmuşlardır.

Ebu Leheb ile Karısının, Oğullarını Peygamberimiz (a.s.)ın Kızlarından Ayırmaları:

Peygamberimiz (a.s.v)'a peygamberlik gelmeden önce, Peygamberimiz (a.s.v)'ın kızı Hz. Ümmü Külsûm Ebu Leheb'in oğlu Uteybe ile, Hz. Rukayye de Ebu Leheb'in diğer oğlu Utbe ile nişanlanmış olup, henüz evlenmemiş bulunuyorlardı.

Tebbet sûresi nazil olunca, Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil oğullarına:

"Rukayye ve Ümmü Külsûm dinden çıkmışlardır. Onları boşayın, ayrılın onlardan!" dedi.(1)

Ebu Leheb de, oğullarının her ikisine:

"Muhammed'in kızını boşamazsan, başım başına haram olsun!" diyerek yemin etti. (2)

Bunun üzerine, Uteybe Peygamberimiz (a.s.v)'ın yanına gelerek:

"Ben senin dinini tanımıyorum. Kızından da ayrıldım. (3) Artık ne sen beni sev, ne de ben seni sev­erim. (4) Ne sen bana gel, ne de ben sana gelirim!" (5) dedikten sonra, Peygamberimiz (a.s.v)'ın gömleğini yırttı! (6)

Dipnotlar:
1- İbn Esîr, Usdu'l-gâbe, c. 7, s. 384, Heysemî, Mecmau'z-zevâid, c. 6, s. 18, İbn Hacer, el-İsâbe, c. 4, s. 490.
2- İbn Sa'd, Tabakâtü'l-kübrâ, c. 8, s. 3 6-3 7, Beyhaki, Delâil, c. 2, s. 338-339, İ bn Esîr, Usdu'l-gâbe, c. 7, s. 38 4, Heysemi, Mecmau'z-zevâid, c. 6, s. 18.
3- Beyhakî, Delâil, c. 2, s. 339, Heysemî, Mecmau'z-zevâid, c. 6, s. 18.
4- Beyhakî, Delâilü'n-nübüvve, c. 2, s. 339.
5- Heysemî, Mecmau'z-zevâid, c. 6, s. 18.
6- Beyhakî, Delâil, c. 2, s. 339, Heysemî, Mecmau'z-zevâid, c. 6, s. 18.

(Asım Köksal, İslam Tarihi)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun