Peygamber Efendimizle ilgili kaynaklar neden onun ölümünden çok sonra yazılmıştır?

Tarih: 12.03.2015 - 00:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İlk Kur’an Peygamber Efendimizin ölümünden 18 yıl, peygamberimizin ilk biyografisi onun ölümünden 150, ilk hadis kitabı ise 240 yıl sonra yazılmıştır?
- Peygamber Efendimiz ve İslamla ilgili elimizde bulunan birçok kaynaklar neden onun ölümünden çok uzun yıllar sonra yazılmıştı?
- Büyük bir impatatorluk kuran, dev coğrafyaları istila eden halifeler neden İslamın ilk 50-60 yılında bu işe itinasız yanaşmışlar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki ifadeler, muhtemelen bir yanlış anlamadan kaynaklanmaktadır.

1. Kur’an ayetlerinin tamamı, sadece ezberlenmekle ve okunmakla kalmamış, bizzat Peygamber Efendimiz (asm) tarafından onlarca vahiy katibine yazdırılmış ve kendi zamanında kayıt altına alınmıştır.

2. Hadislerin de Peygamberimiz (asm) zamanında yazıldığını bildiren birçok rivayet vardır:

- “Mekke fethedildiği zaman Hz. Peygamber (asm) kalktı ve bir hutbe irat buyurdu. Ebu Şah denen Yemenli bir adam ayağa kalkarak 'Ya Resulallah! Bana (bu hutbeyi yazın)' dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) 'Ebu Şah için (bu hutbeyi) yazın.' buyurdu.” (Buhari, İlim, 40; Muslim, Hacc, 82; Ebu Davud, Menasik, 90)

- “Ensar’dan bir adam Hz. Peygamber (asm)’in mescidinde oturur, Hz. Peygamber (asm)’den hadis dinler, (hadis dinlemek) hoşuna gider ama ezberleyemezdi. Hz. Peygamber (asm)’e bu durumdan yakındı ve şöyle dedi: “Ya Resulallah! Ben sizden hadis dinliyorum, hoşuma gidiyor, fakat ezberleyemiyorum.”

Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) “Elinin yardımına müracaat et.” buyurdu ve eliyle yazıyı işaret etti.” (Tirmizi, ilim, 12)

- Bu ve benzeri rivayetler gösteriyor ki,  Hz. Peygamber (asm)'in hayatında bazı hadisler yazılmıştır. Amr b. As’ın Hz. Peygamber (asm)in hayatında hadisleri yazdığı ve bu eserine “Sahife-i Sâdıka” adını verdiği bilinmektedir.

- Hadislerin tamamının bir araya getirilip toplanmasını ifade eden “Tedvin” dönemi hadislerin resmi devlet tarafından yapılan bir çalışmadır. Yoksa fertlerin bu konudaki çalışmaları, hadisleri yazmaları ve ezberlemeleriyle ilgili rivayetler oldukça fazladır.

Geniş bilgi ve belge için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi ... 
Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu ve günümüze kadar hiç değiştirilmeden nasıl geldiğini açıklar mısınız?
Hadislerin yazılması ne zaman olmuştur? Bu kadar zaman önceye neden güvenelim?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun