Peygamber Efendimiz’in ayağının resmini takkemin içine koyabilir miyim?

Tarih: 16.01.2015 - 16:30 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (asm) Hazretleri'nin mübarek ayağının resmini takkemin içine koyabilir miyim?
2. “Bilal, İslâm dairesindeyken işlediğin ve en ümitvar olduğun amel nedir? Zira ben cennette senin ayakkabı seslerini önümde işittim.”
- Bilal (r.a.) şöyle cevapladı: “Gece ya da gündüz hangi vakitte abdest aldıysam, mutlaka ne kadar takdir olunmuşsa o kadar namaz kılmışımdır. En ümitvar olduğum amel budur.”
- Bu rivayete göre, hangi amellerin daha üstün olduğunu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Hz. Peygamber (asm)’e her Müslüman saygı ve sevgi göstermelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm);

"Sizden biriniz, beni anasından babasından, evlatlarından ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe, tam anlamıyla iman etmiş olmaz.”  (Buharî, İman 8; Müslim, İman 70)

buyurarak bunu ifade etmiştir.

Allah Teala da, inananlar eğer Allah'ı seviyorlarsa peygambere tabi olmaları gerektiğini (Al-i İmran, 3/31) ve Peygamber'e itaatın aynı zamanda Allah'a itaat olduğunu (Nisa, 4/80) ifade ederek peygamber (asm)’in konumunu belirlemiş olmaktadır.

Ancak, Hz. Peygamber (asm)'e karşı saygı ve sevgimizde dini ölçülere riayet etmeliyiz. Hz. Peygamber’e isnat edilen bir ayak izinin fotoğrafını çekerek başta taşımak doğru değildir. Zira, İslam, resme tazim göstermeyi yasaklamıştır.

Cevap 2:

İlgili rivayet şöyledir:

Hz Peygamber (asm) Bilal’e (r.a.): “Bilal! Müslüman olduktan sonra yaptığın ibadetler arasında en fazla sevap beklediğin hangisidir? Çünkü ben cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum.” diye sordu.

Bilal de: "Gece veya gündüz abdest aldıktan sonra bu abdestle kılabildiğim kadar namaz kılarım. En fazla sevap beklediğim ibadet budur." dedi.  (Buhari, Teheccüd 17, Tevhid 47; Müslim, Fezailü’s-sahabe 108)

Hz. Peygamber (asm)’den hangi amelin daha faziletli olduğuna dair farklı rivayetler gelmiştir.

Bir hadisi-i şeriflerinde “Allah yolunda cihadın ve Allah’a imanın amellerin en üstünü olduğunu” (Müslim, İmare, 117) ifade buyurmuşlardır.

İbni Mes’ud’un (r.a.) rivayet ettiği bir başka hadiste ise İbn-i Mes’ud Resulüllah’a (asm): “Hangi ameller daha faziletlidir?” diye sordum. “Vaktinde kılınan namaz.” buyurdu. “Sonra hangisi?” dedim. “Ana babaya iyilik etmek.” cevabını verdi. “Daha sonra hangisidir?” diye sordum. “Allah yolunda cihad etmektir.” buyurdular. (Buhari, Mevakit 5, Cihad 1, Edeb 1, Tevhid 48; Müslim, İman 137-139)

Hangi amelin daha faziletli olduğuna dair bir başka hadisi şeriflerinde ise şöyle buyurmuşlardır:

“Amellerin Allah Teala’ya en sevimli olanı, az da olsa onların en devamlı olanıdır.” (Müslim, Müsafirin, 218)

Bu rivayete yakın manada başka bir rivayette ise şöyledir: “Doğru olan orta yolu izleyin ve ümitvar olun. Zira hiçbir kimseyi ameli cennete sokmaz.”

Sahabe, “Sende mi, ey Allah’ın Rasulü?” diye sorunca, Rasulullah (asm) şu cevabı verdi:

“Ben de öyle. Allah’ın bana rahmetle muamele etmesi müstesna (o takdirde netice farklı olur). Biliniz ki, amelin Allah’a en sevimli geleni az da olsa devamlı olanıdır.” (Müslim, Münafıkin, 78) buyurmuşlardır.

Görüldüğü üzere Hz. Peygamber (asm), çeşitli vesilelerle, hangi amellerin daha faziletli olduğunu sahabe-i kirama haber vermişlerdir.

Bu faziletli amellerin, duruma, şarta, zamana, kişiye ve benzer sebeplere göre farklılıklar arz ettiği görülmektedir. Çünkü her faziletli amele herkesin gücü yetmeyebilir. Ama herkesin gücünün yeteceği bir faziletli amel vardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

En faziletli, en sevaplı ameller nelerdir? Sevabı en büyük beş hayırlı iş/amel nedir acaba?..
Ya Bilal, ayaklarını cennette benimkilerden önce gider gördüm, anlamında bir hadis var mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun