Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür. Beni rüyada gören, Cehenneme girmez; (İbni Asakir) anlamına gelen hadis sahih midir?

Tarih: 08.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Fıkhi ve itikadi hükümler kitaplarda yazılmıştır. Bunlara göre amel etmek gerekir. Peygamberimiz'i (a.s.m.) rüyasında görenlerin, kesinlikle cennetlik olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Peygamber Efendimiz'in (asv.) görüldüğü rüyalar sadık rüyalardır. Peygamber Efendimiz (asv.) şöyle buyurmuşlardır:

"Sâdık rüyayı doğru sözlü kişiler görür ve bu kişilerin rüyası Cenab-ı Hakk'tan bir müjdedir." (Müslim, Rüya, 6).

Soruda geçen rivayet, sizin de ifade ettiğiniz gibi, ilgili hadisi İbn Asakir -kendi isnad zinciriyle- rivayet etmiştir. (bk. Tarihu Dımaşk,-1419/1998-Beyrut- 23/385)

Bütün araştırmalarımıza rağmen, bu rivayeti başka bir hadis kaynağında bulamadık. Bu sebeple sahih olup olmadığını söyleyecek durumda değiliz. Yalnız şunu biliriz ki, Hz. Peygamber (a.s.m)’i hayatta iken bizzat görüp de sonradan kötü bir durumda ölenler vardır.

Mesela, Hudeybiye’de Resulullah (asv)’ın yanında bulunduğu halde doğrudan cennete girmeyen bir kimseden söz edilir. Efendimiz (a.s.m),

“Hudeybiye’de Rıdvan ağacının altında biat edenlerin hepsi cennete girecek, ancak (orada bulunduğu halde bu biate katılmayan) kırmızı deve sahibi hariç.” buyurmuştur.

Yine bir savaşta büyük kahramanlıklar gösteren bir kimse için Efendimiz (asv)

“Cehennemlik olan bir kimsenin yüzüne bakmak isteyen bu adama baksın.”

buyurmuş ve nihayet o kişi aldığı yaralara dayanamayıp intihar etmekle bu gaybî haberi tasdik etmiştir.

Şimdi, "Hayatında onu (asv) görenler mutlaka cennete gidecek." diye bir hüküm yokken, rüyada görenin böyle cennetle müjdelenmesini anlamak biraz zor görünmektedir

Bazı alimler başka hususlarda “filanca / falancalar cennete girer” manasına gelen hadisleri açıklarken, “Yani bunlar cehenneme gitse bile sonunda cennete girecekler.” şeklinde belirtmişlerdir. Bu da imanla kabre gireceklerine bir işarettir.

İslam’da istikamet bellidir, onu takip etmek zorunluluğu vardır. Cennet-cehennem olmasaydı bile, yine de Allah’a kulluk etmek vicdanî bir borcumuzdur.

İlave bilgi için tıklayınız:

RÜ'YA-I SADIKA.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun