Neden şah damarı?

Tarih: 13.11.2016 - 03:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kaf suresi 16. Ayette geçen "şah damarından daha yakınız." ifadesinde 'şah damarı' insana nasıl bir yakınlık ifade ediyor?
"Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız." (Kaf 16. Ayet)
- Bu ayette Allah bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu bildiriyor. Peki biz bütün bedende değil miyiz zaten?
- Yani şah damarı da bize yakın, ayaklarımız da ellerimiz de ve diğer organlarımız da bize aynı yakınlıkta değil mi?
- Neden özellikle şah damarı belirtilmiş?
- Biz bütün vücutta olduğumuza göre bütün organlar bize aynı yakınlıkta değil mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah Teala bu ayette, yaratıcısı olması hasebiyle insana güç getireceğini haber veriyor.

Allah’ın sonsuz ve ezeli ilmi, insanın bütün yaptıklarını, yapıyor olduklarını ve yapacakları her şeyi kuşatmıştır. O kadarki Allah, ademoğullarının nefislerinin kendilerine fısıldamış olduğu hayrı ve şerri dahi bilir.

Demek ki, “Biz ona şah damarından daha yakınız.” ifadesi, Allah'ın ilminin mükemmel oluşunu ve her şeyi kuşattığını anlatan bir ifadedir. (Razi, ilgili ayetin tesfiri)

Ayette geçen bu ifade tefsirlerde şöyle açıklanır:

- Allah Teala'nın insan ve başka varlıklar hakkında ilmi geniş ve şümullüdür. Dolayısıyla hiçbir şey ona gizli ve saklı kalmaz. Allah, insana olan yakınlığını şah damarından daha yakın olmak şeklinde vermesi mecazdır. Burada kastedilen, mesafenin yakınlığı değildir. Bilakis kastedilen, ilmin yakınlığı ve insana dair bilgisinin genişliğidir. (Bursevi, ilgili ayetin tefsiri)

- Ayetteki şah damardan Allah’ın melekleri kastedilmektedir. Allahın melekleri insana onun şah damarından daha yakındırlar. (İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

- Allah bu ayette insanoğlunun başka organlarını zikretmek yerine özellikle habli’l-verid, yani şah damarını zikretmesinin nedeni, insan vücudu içerisinde ruha en yakın ve ona yataklık yapan önemli bir organ olduğundan dolayı öteki organları zikretmek yerine Allah şah damarı zikretmiştir.

Böylelikle ayetin kastedilen anlam şöyledir: Biz ona (insana) ruhuna en yakın olan şah damardan daha yakınız. (Alusi, ilgili ayetin tefsiri)

- “Verîd”, içinden kanın geçtiği ve bedenin her bir parçasına ulaştığı damar demektir. Allah, insana, ilmi ile bundan daha yakındır. Çünkü o damarı etin örtmesi mümkündür. Ama Allah'ın ilmini hiçbir şey kapayıp perdeleyemez. (Razi, ilgili ayetin tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah bize şah damarımızdan daha yakın olduğuna göre, Ona ...
Allah kullarına hitaben, "Ben size şah damarınızdan daha yakınım ...
Allah her an her yerde hazırdır ve bize şah damarımızdan daha ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun