Namazda Şafiiler "Veccehtü" (namaza giriş) duası okuyorlar. Hanefi olan bir subhanekeyi ve bu duayı (Veccehtü) okuyabilir mi?

Tarih: 15.03.2007 - 17:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefi ve Hanbelilere göre "Subhaneke" duası okumak sünnettir. Çünkü Hz. Aişe'den şöyle dediği rivayet edilmiştir:

"Hz. Peygamber (asm) namaza başladığı zaman 'Sübhanekellahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayruk.' derdi."1

Sübhaneke tesbihten gelir. Buda Allah Teala'yı tenzih etmektir. Tebarekesmüke, bereketten gelir. Bu da bir şeyde ilahi hayrın sabit olmasıdır. Teala ceddüke: Ced, azamet demektir. Te'ala, Tefaül vezninde olup, "Uluvv"den türemiştir. Yani senin büyüklüğün her şeyin büyüklüğünden yüce ve üstündür, yahut senin celalin ve azametin yüce demektir.

Bu tesbih duasının icmalen manası şudur:

"Ya Rabb! Seni noksanlıklardan beri kılarım. Ben seni ancak sana hamd ederek tenzih ederim. Senin isminin hayrı her şeyde devam etsin. Senin celalin yüce, senden başka mabud yoktur."

1- Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Darekutni'nin Enes'ten benzer bir hadis rivayeti vardır. Beş hadis imamı Ebu Said'den benzer bir hadisi rivayet etmişlerdir. Müslim Sahihinde Hz. Ömer (ra)'in bunu açıktan okuduğu rivayet edilmiştir. (Neylül Evtar, II / 195)

Hanefilere göre "Subhaneke" ve "Veccehtü" duasını birleştirip okumak nafile namazlarda caizdir. Ancak farz namazlar ve cenaze namazında yalnızca "Subhaneke" duası okunmalıdır.

Hanefiler "Subhaneke" yerinde "Veccehtü" duası okurlarsa sehiv secdesi gerekmez. Ancak sünnet olan "Subhaneke" duasının okunmasıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Şafii mezhebine göre veccehtü duası yerine subhaneke duası okunabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun