Namazda Sübhaneke duası Fatiha'dan bile önce okunuyor? Sübhaneke dua mıdır hadis midir nedir ve kaynağı nereden geliyor?

Soru Detayı
Sübhaneke Kur'an'da olmadığına göre ayet değildir. Dua mıdır hadis midir nedir ve kaynağı nereden geliyor? Buna rağmen insanlar neden kıyama durduklarında önce Sübhaneke okuyor arkasından Fatiha'ya geçiyor. Halbuki Fatiha öncelikli olması lazım değil mi?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefi ve Hanbelilere göre Sübhaneke duası okumak sünnettir. Çünkü Hz. Aişe (ra)'den şöyle dediği rivayet edilmiştir:

"Hz. Peygamber (asm) namaza başladığı zaman "Sübhanekellahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayruk" derdi."1

Sübhaneke tesbihten gelir. Bu da Allah Teala'yı tenzih etmektir. Tebarekesmüke, bereketten gelir. Bu da bir şeyde ilahi hayrın sabit olmasıdır. Teala ceddüke: Ced, azamet demektir. Te'ala, Tefaül vezninde olup, "Uluvv"den türemiştir. Yani senin büyüklüğün her şeyin büyüklüğünden yüce ve üstündür, yahut senin celalin ve azametin yüce demektir.

Bu tesbih duası(Sübhaneke)nın icmalen manası şudur:

"Ya Rabb! Seni noksanlıklardan beri kılarım. Ben seni ancak sana hamd ederek tenzih ederim. Senin isminin hayrı her şeyde devam etsin. Senin celalin yüce, senden başka mabud yoktur."

1. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Darekutni'nin Enes'ten benzer bir hadis rivayeti vardır. Beş hadis imamı Ebu Said'den benzer bir hadisi rivayet etmişlerdir. Müslim Sahihinde Hz. Ömer'in bunu açıktan okuduğu rivayet edilmiştir. (Neylül Evtar, II/195)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun