At nalı, asılan yere uğur getirir mi?

Tarih: 01.11.2021 - 13:59 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

At nalı, asılan yere uğur getirmez, böyle bir anlayış, hurafedir, batıldır.

Ne yazık ki, bazı yörelerde at nalı, kurt dişi, leylek kemiği, inek veya koç boynuzunu taşımak yahut evin dış kısmına asmak uğurlu kabul edilmiştir.

Bu tür batıl inançlara itibar edilmemelidir. Bunlar İslam dışı kültürlerden içimize girmiştir. Örneğin;

- Güvercinlere kutsallık atfetmenin, Süryanilerden;
- Çeşitli nesnelere ve canlılara uğur / uğursuzluk atfetme inancının, Romalılar ve putperest Araplardan;
- Cinlerin çeşitli hayvan şekline bürünüp insanlara görünmesi inancının cahiliye Araplarından geldiği görülmektedir.

Herhangi bir şeyi uğurlu ya da uğursuz sayan insan, sanki o konudaki tesiri o şeye bağlamış demektir. Halbuki, her şey Allah’ın dilemesi ve gücüyle olur.

Bu yüzden, her insanda bir parça da olsa uğursuz sayma inancı bulunduğunu, böyle bir şeyle karşı karşıya gelen insanın, yolundan dönmemesi gerektiğini söyleyen hadisten sonra İbn Mesud, bu tür uğursuzluk düşüncesinin ilacının "tevekkül" olduğunu söyler. (Ebû Davud, Tıb 24; Tirmizî, Siyer 47)

Peygamber Efendimiz (asm) de böyle bir durumla karşılaşan insanın; "Allah'ım iyilikler sadece senden gelir, kötülükleri de ancak sen savabilirsin, her türlü güç ve kuvvet ancak sendendir." (Ebu Davud, Tıb 24) demesini öğütler.

Detaylı bilgi için bk. Saffet Sancaklı, Hadislerin Hurafeye Bakış Açısının Analizi ve Hurafe ile Mücadelenin Önemi, İslamî İlimler Dergisi, Yıl 10, Cilt 10, Sayı 10, Güz 2015.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun