Mısır'da yok olan binalar ve sanat eserleri hangileridir?

Tarih: 31.01.2017 - 01:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Biz de Firavun ve kavminin yapageldikleri sanat eserlerini ve binaları yerle bir ettik." (A'raf, 7/137)
- Araf suresinin 137. ayetinde Firavun ve kavminin sanat eserleri ve binaları yerle bir olmuştur deniyor.
- Bu ayeti kerimeye göre Mısır'da yok olan binalar ve sanat eserleri hangileridir?
- Yok olan binalar ve sanat eserleri mevcut mudur?
- Piramitler bina sayılabilir mi?
- Ayeti Kerime'nin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir::

“Ve o hırpalanıp ezilmekte olan kavmi de yeryüzünün, bereketle donattığımız doğusuna ve batısına mirasçı yaptık. Ve böylece Rabbinin, İsrailoğullarına olan o güzel vaadi, sabırları yüzünden gerçekleşti. Biz de Firavun ile kavminin yapageldikleri sanat eserlerini ve diktikleri binaları yerle bir ettik.” (A'raf, 7/137)

Ayette geçen “Biz de Firavun ile kavminin yapageldikleri sanat eserlerini ve diktikleri binaları yerle bir ettik.” ifadesi,Mısır'da meydana getirmiş oldukları köşkleri, yükseltmekte oldukları binaları, Haman'ın yapmış olduğu muhteşem saray gibi müesseseleri veya yetiştirmiş oldukları bahçeleri, bostanları tamamen helak ettik, bunların hepsini ortadan kaldırdık ve yok eyledik. O inkarcı, müşrik kavmi layık oldukları cezalara kavuşturduk.” demektir.

Elmalılı Hamdi ayeti şöyle tefsir eder:

"İşte bunları gark ettik, suda boğduk ve kahır altında ezilmekte olan kavmi, -yani İsrail kavmini- yeryüzünün bereketle donattığımız doğularına ve batılarına mirasçı kıldık.

Daha sonra İsrailoğulları, Firavun'un suda boğulduğu yerin doğusunda bulunan Şam ve batısında bulunan Mısır arazisinin büyük bir kısmına malik olmuşlardır, Firavunlardan ve Amalika'dan sonra oralarda diledikleri gibi tasarruf etmişlerdi.

Ve böylece ya Muhammed, Rabbinin o güzel sözü, İsrailoğullarına karşı sabırları sebebi ile tamam oldu, yerini buldu. Kasas Suresi'nde de geleceği üzere "Biz de istiyorduk ki, orada ezilmekte olanlara lütfedelim, onları önder yapalım ve kendilerini Firavun'un mülküne mirasçı kılalım. Onlara orada kuvvet ve üstünlük verelim de Firavun'a, Hâmân'a ve ordularına korktukları şeyi bir gösterelim." (Kasas, 27/5-6) diye beyan olunan ve daha önce Musa'nın diliyle İsrail oğulları'na "Umulur ki, Rabbiniz, düşmanınızı helâk eder de sizi yeryüzüne mirasçı kılar." (A'raf, 7/129) diye müjdelenen ilâhî vaad İsrailoğulları hakkında tamamen gerçekleşti.

Şurası çok dikkat çekicidir ki, sadece sabırları sebebiyle gerçekleşti.

Firavun'un ve kavminin yapageldikleri sanat eserlerini, sanat diye ortaya koydukları şeyleri ve yükselttikleri, diktikleri köşkleri veya diktikleri bahçeleri yerle bir ettik, başlarına geçirdik. Medeniyetlerini ve mamurelerini, Hâmân'ın köşkü gibi yüksek binaları harabeye çevirdik.

İşte özetle Firavun kavminin durumu ve akıbeti! (bk. Hak Dini, ilgili ayetin tefsiri)

Böylece hem yok oluş ve ölüm sahnesi, hem de halife tayini ve uygarlık sahnesi kapanıyor.

Bir de bakıyoruz ki, zorba ve diktatör Firavun ve milleti boğuluyor. Bir de bakıyorsun ki, onların hayat için işlediği sanatlar, direklere ve sütunlara dayalı olarak inşa ettikleri, muhteşem mimari eserler, yetiştirmiş oldukları asmalar ve meyveler... Evet, bunların hepsi birden, bir göz açıp kapatıncaya veya birkaç kısa söz söyleyinceye kadar yerle bir ediliyor!

Bu, yüce Allah'ın Mekke'de şirkten ve müşrikler tarafından dışlanan mümin azınlık için verdiği bir misaldir.

Ayrıca Firavun ve baskısından zulüm gören Müslüman topluluklara bir ufuk açmaktadır.

Ayet, Firavun döneminde yeryüzünde ezilen insanların karşılaştıkları baskıyı dile getiriyor. Sabrettiklerinden Allah'ın, yeryüzünün bereketlerle donatılan topraklarının doğusunu ve batısını kendilerinin hizmetine verdiğini ve böylece bu sefer nasıl hareket edeceklerini sınadığını gözler önüne sermektedir..

İlave bilgi ve piramitler / ehramlar konusu için tıklayınız:

"Biz de Firavun ve kavminin yapageldikleri sanat eserlerini ve ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun