Kur'an'da "İnne keydekünne azim" diye bir ayet var ki kadının fitnesinin büyük olduğunu apaçık bildirmekte! Bu ne demektir?

Tarih: 07.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a. "İnne keydekünne azim" (Yusuf, 12/28) mealindeki sözü, Mısır Azizi, Hz. Yusuf'un gömleğini arkadan yırtan hanımına hitaben söylemiştir. Bu durum ilgili ayetlerden açıkça anlaşılmaktadır:

"Derken, ikisi de kapıya doğru koşuştular. Kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. (Tam bu sırada) kapıda kadının kocasıyla karşılaştılar! Kadın hemen ‘Senin ailene kötü maksatla yaklaşanın cezası, zindana atılmaktan veya gayet acı bir azaptan başka ne olabilir?’ dedi. Yusuf ise: ‘Asıl o bana sahip olmak istedi.’ dedi. Hanımın akrabalarından biri de şöyle şahitlik etti: ‘Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, delikanlı ise yalancının tekidir. Yok, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa o yalan söylemiştir, delikanlı doğru söylemektedir.’"

"Gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce (kocası, eşine:) ‘Anlaşıldı!’ dedi. ‘Bu, siz kadınların oyunlarınızdan biri! Gerçekten sizin fendiniz pek müthiştir! Yusuf! Sakın bunu kimseye söyleme! Kadın! Sen de günahından dolayı af dile, çünkü sen günaha girenlerden oldun.’ " (Yusuf, 12/25-29)

Aziz, gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, bunun kadının bir tuzağı olduğunu anladı ve kadınların tuzağının yaman olduğunu vurguladıktan sonra, Yûsuf’a olayı gizli tutmasını, karısına da günahından tövbe etmesini emretti. Aziz'in, "Sen de günahının affını dile çünkü sen günahkârlardan oldun" mealindeki ifadesi, Mısır halkının, putperest olmakla birlikte Allah inancına sahip olduklarını ve bu tür fiillerin günah kabul edildiğini göstermektedir.

b. Bu hüküm, o anda yapılan bir keyd’i/bir fendi seslendirmektedir. Bu sebeple, bu hüküm onlar hakkında genel bir karakter olarak değerlendirilmeyebilir. Buradaki “fend” ise malum; “kadın bir yandan erkeğe saldırdığı halde, beri taraftan kendini temize çıkarma adına sevdiği erkeğe iftira atmaktan çekinmemiştir.”

c. Bir de şu noktadan konuya bakılabilir: Kadınların erkekler üzerindeki tesirleri inkâr edilemez. Bu cazibeyle hareket eden kadınların yapacakları hilelerin ve tuzakların tesiri de fazla olur. Yani ayette meal olarak geçen “Büyük hile / müthiş fent”ten maksat, kadınların çok fitneci/hilekâr olduklarını değil, yaptıkları takdirde onların hilelerinin erkeklerinkinden çok daha etkili olduğunu vurgulamaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun