Kur'an'da bir ayette "Bir ayeti unutturur veya neshedersek."(Bakara, 2/106) başka bir ayette ise "Sana okuyacagız ve sen unutmayacaksın." (A'lâ, 87/6) deniliyor. Bu iki ayet arasında farklılık yok mu?

Tarih: 03.08.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Biz, bir âyetin hükmünü kaldırır veya onu unutturursak daha iyisini veya aynısını getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez mi­sin?"(Bakara, 2/106)

"Unutturursak" diye çevirdiğimiz "nünsi(hâ)" fiiliyle ne kastedildiği konu­sunda farklı yorumlar yapılmıştır. Şevkânî'nin özetlediği bilgilere göre söz konu­su fiili "nense(hâ)" şeklinde okuyanlara göre âyette bu fiil, "(neshedilmesini) erte­lersek" anlamında kullanılmıştır. "Nünsi(hâ)" şeklindeki okunuşa göre bu ifade, "... o âyeti (değiştirmeden, neshetmeden) olduğu gibi bıra­kırsak" veya "o âyetin yürürlükten kadınlmasına izin verirsek" şeklinde açıklan­mıştır. Şevkânî, son yorumun, "lügat ve nazar ehlinin çoğunluğunun üzerinde bir­leştiği yorum" olduğunu söyler. Bu­radaki "unutturma" ifadesiyle, geçmiş dinlere ait kitaplarda bulunan İlâhî mesajla­rın unutturulması, yani sonraki kitaplara ve rivayetlere hiç intikal etmemesi de kastedilmiş olabilir.(Diyanet Tefsiri, Kuran Yolu, İlgili ayetin tefsiri)

Âyet-i kerimede zikredilen ve "unutturursak" diye tercüme edilen ifade, çeşitli şekillerde okunmuş ve her okunuş şekline göre de farklı mânâlar verilmiştir. Bu okunuş şekillerini ve izahları şu şekilde özetlemek mümkündür.

1. "Sana bir âyeti unutturacak olursak veya hükmünü değiştirecek olursak, daha iyisini veya aynısını getiririz."

2. "Ey Muhammed, sana indirdiğimiz âyetlerden bazılarının lafzını bırakıp hükümlerini değiştirecek olursak veya onu neshetmeyip hükmünü aynen bırakacak olursak, biz, neshettiklerimizden daha hayırlısını veya onların benzerlerini getiririz." (Taberi Tefsiri, İlgili ayetin açıklaması)

Başka âyetlerde şöyle buyurmuştur:

"Ey Muhammed, sana Kur'an'ı biz okutacağız ve onu asla unutmayacak­sın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna." (A'la, 87/6-7)

Allah Teala'nın, neshettiği âyetler, işte bu istisna ettiği âyetlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun