Kuran'ın dört esası nelerdir?

Tarih: 02.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an-ı Kerim'in dört temel esasları nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bediüzzaman Kur’an’ın dört maksadı var olduğunu ifade ederken ”Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Adaleti” diye sayar.

Kur'an-ı Kerîm, insanlara itikad, ibadet, ahlak, içtimaiyat, iktisad, siyaset, tarih, hukuk, insan, kâinat ve kâinat ötesi gibi birçok hakikatlerden bahsetmiştir. Kur'an'ın bahsettiği bu hakikatlarin en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Kur'an bütün insanları Allah'ın varlığına, birliğine imana, yani tevhid inancına davet eder. Zihinlerde Allah'ın kudret ve azametini tespit edip yerleştirir...

2. İnsanları putperestlik ve şirkten şiddetle meneder. Yalnız ve yalnız, tek olan Allah'a ibadet etmeye ve ona hiçbir şeyi şerik koşmamaya davet eder...

3. Kur'an insanları ilme, irfana, tefekküre çağırır. İnsanları gaflet içinde şuursuzca yaşamaktan meneder. Allah'ın kudret ve hikmetine dikkat etmelerini, kâinata ve hadiselere ibret gözüyle bakmalarını ister.

4. İnsanlara gönderilmiş bazı peygamberler ve onların ümmetlerini irşad ve tebliğ tarzları hakkında bilgi verir. Geçmiş ümmetlerin hâllerinden ders almamızı söyler.

5. İnsanların nefislerine esir olmamalarını, dünyayı ahirete tercih etmemelerini, dünyada her an imtihan içinde olduklarını unutmamalarını bildirir.

6. Müslümanların dinlerinde sebat etmelerini, daima hakka tabi olup hakkı savunmalarını, düşmanları karşısında kuvvetli olmalarını tavsiye eder.

7. İçtimai, iktisadi ve siyasi hayatta tâkip edilmesi gereken temel esasları ve saadet düsturlarını haber verir.

8. İnsanlar arasında adalet, istikamet, tevazu, sevgi ve şefkat, ihsan, afv, edeb ve eşitlik gibi ahlaki değerleri tavsiye eder. İnsanları zulümden, hıyanetten, kibirden, cimrilikten, intikam duygularından, katı yüreklilikten, fuhşiyattan, haramdan meneder.

9. Allah'ın kâinata koymuş olduğu kanunların değişmeyeceğini, muvaffakıyet için bu kanunlara riayet etmenin lüzumunu anlatır. İnsana kendi gayret ve çalışmasından başka hiçbir şeyin fayda vermiyeceğini bildirir.

10. İslam'a uyanların cennete, uymayanların ise cehenneme gireceğini bildirir. Bu dünyanın, ahiretteki ebedî cenneti ve saadeti kazandıracak bir imtihan meydanı olduğunu haber verir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun