Kuran hattında farklı yazılışlar mı var, neyi esas almalıyız?

Tarih: 14.05.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran-ı Kerimi okurken farklı internet sitelerinde farklı yazılışlar gördüm, hangi baskıları esas almamızı tavsiye edersiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an hattı ile ilgili esas almamız gereken Diyanet Kurumudur. Zira bu kurum içerisinde "Din İşleri Yüksek Kurulu" gibi "Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu" diye müstakil bir kurul vardır. Bu kurul basılan tüm Mushafları inceler, onlarda var olan eksiklikler giderilir ve sonra kendi mührünü basarak basımına izin verir.

Diğer yandan Mushaf Hattı ile alakalı hem gelenek içerisinde hem de modern dönemde bir takım tartışmalar söz konusudur. Bu tartışmaların esası şudur:

Hz. Osman Mushafına mı tabi kalınacak yoksa gelişen yazı kurallarına göre Mushaf hattı değişecek mi?

Bu tartışmada baskın olan yaklaşım Hz. Osman Mushafının hattına teberrüken de olsa tabi olmak.

Ancak bununla birlikte bazı Mushaf yazımlarında yazı değişikliği görülebilir.

Baskın anlayış Mesahifi Osman’ın hattına ittiba edip ona uymaktır.

Kur'an-ı Kerim, Asr-ı saadet'ten günümüze kadar büyük bir titizlikle yazılmış, ezberlenmiş, okunmuş ve bu yollarla korunmuştur.

Yüzyıllar içinde alimler, Kur'an’ı daha rahat ve doğru okumayı sağlayacak imla kurallarını ve güzel yazma usullerini geliştirirken, kâtipler de Mushaf hatlarının estetik değer kazanması yolunda sanat güçlerini ortaya koymuş, bu arada Müslümanların sanat zevklerini de tatmin etmeye çalışmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an'a elif harfi eklenip çıkarıldığı iddiası doğru mudur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun