Kötülük yapanlara, istediklerinin verilmesi musibettir, anlamında bir hadis var mı?

Tarih: 16.02.2018 - 13:29 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bir hadis rivayeti şöyledir:

"Kulların kötülükte devam etmelerine rağmen Allah tarafından (her) istediklerinin verildiğini görürseniz, emin olun ki bu hal haklarında nimet değil (Hak'tan uzaklaşarak başlarına gelecek) felâkete adım adım yaklaşmadır. Bunun için o aslında bir musibettir."

Ve delil olarak da hemen Kur'an'dan şu ayeti okumuştur (Enam, 44-45):

"Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında (indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp) üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık, birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler." (bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/145; Taberânî, el-Mu'cemü't-Evsat, nr. 9268; Beyhakî, Şuabü'l-İmân, nr. 4540; İbn Ebü'd-Dünya, Kitâbü Şükr, nr. 32)

Heysemi, bu hadisin senedinde bulunan bir ravinin zayıf olduğunu belirtir. (Mecmeu’z-zevaid, no: 17796)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an'da, “Biz bir kavmi veya bir topluluğu helak etmeden önce ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun