Bu dünyada bela ve musibetlerin olması şart mıdır?