Kız çocuklarını sünnet etmek helal mi, haram mı, yoksa caiz mi? Bu konuyu kaynaklarıyla (ayet-hadis) izah eder misiniz? Bildiğim kadarıyla kızların sünnet edilmesi eski Firavunların uyguladıkları bir gelenekmiş.

Kız çocuklarını sünnet etmek helal mi, haram mı, yoksa caiz mi? Bu konuyu kaynaklarıyla (ayet-hadis) izah eder misiniz? Bildiğim kadarıyla kızların sünnet edilmesi eski Firavunların uyguladıkları bir gelenekmiş.
Tarih: 22.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bazı toplumlarda, kızlar da erkekler gibi sünnet edilirler. Daha çok gizli olarak icra edilen bu sünnet Mısır, Arabistan ve Cava'da yaşayan Müslümanların bir kısmında halen mevcuttur. Bu toplumlarda İslamiyet öncesi de sünnetin varlığı bilinmektedir. İslâmiyetin zuhuruyla İslâmi bir anlam kazanmıştır. Bütün İslam dünyası dikkate alınırsa, azınlıkta kalan yerel bir âdet olarak görülür. (A.J. Wensinck, Hiton, IA, VlI, s. 543).

Klitoris üzerindeki küçük bir parçanın kesilmesi olan, kadınların sünneti rivayete göre Hz. İbrahim (as) zamanından kalmıştır ve ilk sünnet olan hanım Hz. Hacer'dir. (Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, çev. Z. K. Uğan, Ankara 1954, I, 371).

Hz. Peygamber (asm), "Sünnet (hıtan), erkeklere sünnet, kadınlar için fazilettir." (Ahmed b. Hanbel, V, 75; Ebu Davud Edeb, 167; el-Fethu'r-Rabbânî, XVII, 1312) buyurur. Bu sünnet, Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre mutlak sünnet, Ahmed b. Hanbel'e göre erkeğe vacib, hanımlar için sünnettir. Şafiî erkek ve kadın arasında vucûb bakımdan bir fark görmemiştir. (el-Fethu'r-Rabbanî, XVII, 1312). Çoğunluğu hanefi olan Türklerde kadınlar sünnet edilmezler.

Ebu's-Suud Efendi kendisine yöneltilen; "Diyar-ı Arap'da avratları sünnet ederler. Bu fiil sünnet midir?" sorusuna "el-Cevap: Müstehaptır" şeklinde cevap vermiştir. (M. Ertuğrul Düzdağ, Şerhul-İslam Ebu's-Suud Efendi Fetvaları, İstanbul 1972, s. 35).

Kadınların sünnet edilmesi konusunda İslâm âlimleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kısmı, Maşrık kadınları ile Mağrib kadınlarının fizyolojik bakımdan farklı olduklarını kabul ederek Maşrık kadınlarındaki yaradılıştan gelen fazlalık sebebiyle, sünnetle yükümlü olduklarına, öbürlerinde ise böyle bir fazlalığın bulunmayışı sebebiyle sünnetle yükümlü olmadıklarına hükmetmişlerdir.

Rivayetler Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) zamanında, bizzat Medine'de, kızların sünnet edildiğini ve sünnet etmeyi kendilerine meslek edinmiş kadınların bile bulunduğunu ifâde etmektedir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in kızların sünnet edilmeleriyle ilgili olarak sağlığa uygun bir tarzda olması için tâlimât verdiğini de öğrenmekteyiz.

Ebû Davûd'un rivayeti şöyle: "Medine'de bir kadın (ki ismi Ümmü Atiyye'dir) kızları sünnet ediyordu. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ona:

"Fazla derin kesme, çünkü derin kesmemen, hem kadın için ahzâ (en ziyâde haz ve lezzet vesîlesi) hem de kocası için daha hoştur." der.

Hz. Ali (ra)'den gelen bir rivayette sünnetci kadına Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in birisini yollayarak (çağırttığını) ve "Sünnet ettiğin zaman üstten hafifçe kes, fazla dipten kesme..." dediğini öğreniyoruz. Münâvi, bu hadisi şerh ederken, kadınlardaki sünnet mahallinin derin kesilmesi hâlinde, kadının cinsî arzusunun söneceği, bu nedenle de kocası ile cinsel ilişkiden nefret edebileceğini belirtir.

Bu açıklamalardan, kızların sünnet edilmesinin biyolojik yapısına göre değişebileceğini, eğer fazlalık varsa alınması daha uygun ise de, alınmamasında da dini bir sakınca olmadığını söyleyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+

Yorumlar

egzema

şunuda soylemek gerekır sünnet 2 çeşittir birincisi eski afrika bölgesinde batıl inançlarla uygulanan klistorısı kesmeye dayanır bu sekılde kadın cınsel organının 3 te 1 nı hatta en onemlı organını kaybetmıs olur. islamın bahsettıgı sunnet ıse klıstorıs bolgesını orten derıyı kesmektır kı bu uygulama suan avrupanın bır çok yerınde uygulanıyor bu sunnetın faydası sudur kı kadının orgazmını daha kolay ve mumkun kılar ozellıkle sıcak ulkelerde o derı genelde sarktıgı ıcındır kı oralarda bu uygulama yapılır.
sımdı sorun sudur kı bazı ıslam dusmanları eskı afrıka da uygulanan klıstorısı kesmeyı ıslama atfederek ıslamın 'kendılerınce vahset' dını oldugunu vuruguluyorlar bunu konu suıstımal edılıyor ancak efendımız a.s nın hadısınde dıkkat edecek olursak klıstorısı degıl derısını kes dedıgı anlasılıyor buda hem kadının hemde kocasının daha verımlı bır cınsel yasantısı ıcındır. yanı ıslam dusmanlarının kullandıgı bu argumanda yalan çıktı hiç Allahın yarattıgı bır sistemde eksıklık olur mu göklerde bır eksıklık var mı kı islamda bır kusur olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun