Kıyamet koptuktan sonra, insanların hesap için toplanacağı mahşer yerinin Şam olduğu söyleniyor, bu doğru mudur?

Tarih: 30.01.2007 - 11:06 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu soruya Risale-i Nur Külliyatı'nda Bediüzzaman Said Nursi şu şekilde cevap veriyor:

"Meydan-ı haşir nerededir?"

"Elcevap: Ve'l-ilmü indallah, Hâlık-ı Hakîmin herşeyde gösterdiği hikmet-i âliye, hattâ tek küçük birşeye çok büyük hikmetleri takmasıyla tasrih derecesinde işaret ediyor ki, küre-i arz serseriyâne, bâd-ı hava azîm bir daireyi çizmiyor. Belki, mühim birşey etrafında dönüyor ve meydan-ı ekberin daire-i muhîtasını çiziyor, gösteriyor. Ve bir meşher-i azîmin etrafında gezip mahsulât-ı mâneviyesini ona devrediyor ki, ileride, o meşherde, enzâr-ı nâs önünde gösterilecektir."

"Demek, yirmi beş bin seneye karib bir daire-i muhîtanın içinde, rivayete binaen Şâm-ı Şerif kıt'ası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan-ı haşir bast edilecektir. Küre-i arzın bütün mânevî mahsulâtı, şimdilik perde-i gayb altında olan o meydanın defterlerine ve elvahlarına gönderiliyor; ve ileride meydan açıldığı vakit, sekenesini de yine o meydana dökecek, o mânevî mahsulâtları da gaipten şehadete geçecektir."

"Evet, küre-i arz, bir tarla, bir çeşme, bir ölçek hükmünde olarak, o meydan-ı ekberi dolduracak kadar mahsulât vermiş ve onu istiap edecek mahlûkat ondan akmış ve onu imlâ edecek masnuat ondan çıkmış. Demek, küre-i arz bir çekirdek; ve meydan-ı haşir, içindekilerle beraber bir ağaçtır, bir sümbüldür ve bir mahzendir. Evet, nasıl ki nuranî bir nokta, sür'at-i hareketiyle nuranî bir hat olur veya bir daire olur. Öyle de, küre-i arz, sür'atli, hikmetli hareketiyle bir daire-i vücudun temsiline ve o daire-i vücut mahsulâtıyla beraber, bir meydan-ı haşr-i ekberin teşekkülüne medardır."(Mektubat, Onuncu Mektup)

Bu konudaki hadis-i şerif şöyle geçmektedir:

Hakim bin Muaviye babasından rivayet ederek demiş ki: Resulullah ferman etti:

"Sizler şu tarafta -ve parmağıyla Şam cihetini göstererek- kimisi yürüyerek, kimisi bindiği halde, kimisi de yüzü üstüne sürünerek gidip haşrolacaksınız."(Müstedrekü'l Hâkim, II/440; Fethü'l Kebir, I/432)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun