Kendimde büyü var mı diye hocaya gittim. Bana, üstümde taşımam için muska, banyo yapmak ve yakmak için dualar verdi. Şifa bulmam için bu hocanın tavsiyelerine uymak caiz midir?

Tarih: 31.12.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yıldızcı, büyücü, falcı vs. isimlerle çalışan kimselere, büyü var mı vs. için gitmek caiz değildir. Bahsettiğiniz hocanın tavsiyelerine uymanız doğru bir hareket değildir. Söylediklerini yerine getirmenizin size hiç bir faydası olmadığı gibi, Allah'ın hoşuna gitmeyen bir iş yapmış olursunuz. Ancak ilmine güvenilir bir hoca dua tavsiyesinde bulunmuşsa bunlar yapılabilir.

Rezin’in naklettiği bir hadisi şerif şöyledir: İbnu Abbâs (r.a) anlatıyor: “Rasülullah (s.a.v) buyurdular ki:

“Kim, Allah'ın zikrettiğinin gayrisi için yıldızlar ilminden bir bab iktibas ederse, sihirden bir şube iktibas etmiş olur. Müneccim kâhindir; kâhinde sihirbazdır, sihirbaz da kâfirdir.”

Bir diğer rivayette ise hadis şöyle gelmiştir:

“Kim yıldızlarla ilgili bir ilim iktibas etmişse, sihirden bir şube iktibas etmiş demektir. (Yıldız ilmi) arttıkça (sihir ilmi de) artar.”(1)

Hadiste geçen “Allah’ın zikrettiğinden başkası” tabiri, Kur’an-ı Kerim’de geçtiği şekliyle, yıldızların Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren birer delil olması, semamızı süsleyen birer avize ve takvim belirleyici özellikleri ve şeytanları taşlamaya yarayan kısmıyla, gökyüzü sakinlerin meskenleri şeklindeki bilgilerdir. Bunları fal bakmak, insanların kaderine hükmeden, hareketleriyle yağmur, kar vs. yağdıran güçler olarak görmek ve büyü ve falcılığa alet etmek, burçlar ilmiyle, yıldızname ile ilgisini kurup, insan kaderine hükmettiklerini düşünmek ve öyle inanmak, küfür olarak nitelendirilmektedir. Çünkü insanlara ve tabiata hükmeden yegane güç ve kuvvet, kainatta kendinden başka güç, kuvvet ve kudret sahibi olmayan Allah’ın gücü ve kuvveti, Onun iradesi ve kudretidir. O dilemedikçe hiçbir şey olmaz.(2)

İlave bilgi için tıklyınız:

Yıldızname doğru mudur?..

Büyü çözmek için büyücüye gitmek caiz midir?..

Dipnotlar:
(1) Ebu Dâvud, Tıbb 22, (3905).
(2) bk. Haşr, 59/23-24; Saf, 61/1; Münafikun, 63/8; Teğabün, 64/18; Mülk, 67/2.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun