YED-İ BEYZÂ

Beyaz el; Hz. Musa'ya verilen mucizelerden biri.

Kur'an-ı Kerim'de İsrâ sûresinin 101. âyetinde Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor:

"Andolsun biz Musa'ya açık dokuz âyet (mucize) verdik." İşte bu dokuz mucizeden birisi de "Yed-i Beyzâ"dır. Mucizelerin hepsi ise şunlardır. Bunlar A'râf sûresinde genişçe anlatılmıştır:

1-Yılan şekline dönüşen asâ;

2- Koynundan çıkardığında ışık saçan el, "yed-i beyzâ";

3- Hz. Musa'nın sihirbazları açık bir yenilgiye uğratması;

4- Hz. Musa'nın daha önceden verdiği habere uygun olarak ülkede umumi bir kıtlığın meydana gelmesi;

5-Fırtına;

6- Çekirge;

7- Ambarlarda buğdayları yiyip bitiren buğday kurdu ile beraber insan ve hayvanları saran bir istilâ olayı;

8- Her tarafı kurbağaların kaplaması;

9- Gökten yağmur halinde kan yağması (Mevdûdî, Tefhîmü'l-Kur'an, Terc. Heyet, II, 84-86).

İA.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun