Vücut Sıvılarının ve Suyun Dengesi

İnsan vücudunun yaklaşık % 70'i sudur. Hücre ve dokuların etrafında ince bir hücreler arası sıvı vardır. Hususi işlerle vazifelendirilmiş hücrelerle onların toplu hâldeki organizasyonu olan dokulardaki hayatî biyokimyevî süreçler, içlerindeki sitoplâzma denen sulu vasatta cereyan edebilir. Hayatın olmazsa olmazlarından olan suyun ehemmiyeti, Kur'ân-ı Kerîm'de, mealen "Her canlı şeyi sudan yarattık." âyetiyle de üzerinde durulması gereken bir unsur olarak vurgulanmaktadır. Birçok kimyevî maddenin içinde eriyeceği ve reaksiyona gireceği suyun miktarı ve diğer maddelerle yapacağı terkipler, hayatın sürdürülmesi için çok hassas ve kompleks süreçlerle sonsuz bir ilim ve kudretin tecellisi olarak kendisini gösterir.

İnsan vücudunun yaklaşık % 70'i sudur. Hücre ve dokuların etrafında ince bir hücreler arası sıvı vardır. Hususi işlerle vazifelendirilmiş hücrelerle onların toplu hâldeki organizasyonu olan dokulardaki hayatî biyokimyevî süreçler, içlerindeki sitoplâzma denen sulu vasatta cereyan edebilir. Hayatın olmazsa olmazlarından olan suyun ehemmiyeti, Kur'ân-ı Kerîm'de, mealen "Her canlı şeyi sudan yarattık." âyetiyle de üzerinde durulması gereken bir unsur olarak vurgulanmaktadır. Birçok kimyevî maddenin içinde eriyeceği ve reaksiyona gireceği suyun miktarı ve diğer maddelerle yapacağı terkipler, hayatın sürdürülmesi için çok hassas ve kompleks süreçlerle sonsuz bir ilim ve kudretin tecellisi olarak kendisini gösterir.

Vücuttaki yüzlerce reaksiyonda gerekli olan su, bir taraftan atıklarla yüklenip atılırken, bir taraftan da devamlı yenilenir. Kandaki, doku aralarındaki ve hücre içindeki suyun miktarı ve terkibi her an kontrol edilir ve eksilen su derhal tamamlanır. Suyun fazlası da, eksikliği de vücut için zararlıdır. Su ihtiyacı veya fazlalığı sinir sisteminin susuzluk veya suya doygunluk sinyalleriyle düzenlenir. Rahmeti Sonsuz'un insan vücuduna dercettiği bu hormon ve sinirlerle işlenmiş program olmasaydı, susuzluktan kuruyabilir veya suyla şişip çatlayabilirdik.

70 kg. sağlıklı bir yetişkinin günlük su bilânçosunu şu şekilde özetleyebiliriz:

Su ihtiyacı metabolizma hızına, yaşa, ağırlığa ve yapılan günlük faaliyetlerin ağırlığına göre değişiklikler gösterir. Meselâ yukarıda 2.500 ml olarak görülen su bilançosu, 7 kg'lık emen bir bebekte aşağıdaki tabloda görüleceği gibi günlük 700 ml'ye düşer.

İnsan vücudundaki doku ve organlar farklı yoğunlukta su ihtiva eder. Suyun dokulara taksimatı şaşırmaz bir hassasiyetle ayarlanmıştır. Zîrâ suyun miktarı dokunun sertlik ve yumuşaklığında, hareketli veya nispeten sâbit oluşunda tesirlidir.

Cinsiyete ve yaşa göre vücudun ihtiva ettiği suyun miktarı farklıdır. Meselâ kadınlarda nispeten fazla olan yağ dokusundan dolayı su miktarı da daha yüksektir.

İnsan vücudunun su ihtiyacı hava şartlarına, aktiviteye, yaşa ve vücut ağırlığına göre değişir.

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere erişkin bir insanın normal su ihtiyacı 2,5 litre olup, kendi kilosunun yaklaşık % 3,5'i kadardır. İnsanın en az ihtiyaç duyduğu durumda bile 1,5 litre su içmesi gerekir ki, bu da vücut ağırlığının yaklaşık % 2'si kadardır. Hâlbuki bebeklerin normal durumda su ihtiyacı kilosunun % 10'u iken, bu nispet, bebeklerin en az su ihtiyacı olduğu durumda, vücut ağırlıklarının % 4,3'üne tekabül eder.

Vücudun su dengesinin ayarlanmasında böbreklerin rolü oldukça önemli görünmesine rağmen, onların çalıştırılmasındaki düzenleyici mekanizmalara ait hormonların beyindeki ilgili merkezle uyumu, ter bezlerine gelen kan damarlarının hava sıcaklığına göre kasılıp gevşemesi, yenilen organik gıdaların okside edilirken, parçalanan karbon bağlarından su çıkarılması gibi sistemler, tesadüfleri ve şuursuz sebepleri açıkça reddetmektedir. Bütün bunları yerli yerinde yaratan ve aksatmadan çalıştıran Allah'ın (cc) tek tek her hücrenin ihtiyaçlarını bilmesi, başta su olmak üzere gıdalarını temin edecek sistemleri içlerine yerleştirmesi O'nun şefkat ve merhametinin bir eseridir. Böyle bir şefkatin tecelli edebilmesi için, küllî bir ilim ve sonsuz bir kudrete ihtiyaç vardır. Sivrisineğin gözünü yaratmak için güneşin ve ışığın mahiyetini iyi bilmek gerekir. Hayatî bir madde olan suyun, vücutta nasıl en mükemmel şekilde kullanılabileceğini; bütün hücrelere, metabolik süreçlere ve ekolojik şartlara sözü geçen birisi bilir. O da, ancak Sonsuz İlim ve Kudret Sahibi Allah'tır.

 

(Prof.Dr.Arif SARSILMAZ)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun