Teyemmümle İlgili Bâzı Mes`eleler:

* Temiz bir yerden müteaddit kimseler teyemmüm edebilirler. Çünkü yeryüzü, su gibi değildir. El konulması ile müsta`mel olmuş sayılmaz.


* Bir teyemmüm ile birden fazla farz ve nafile namazlar kılınabilir. İmam-ı Şâfiî`ye göre, bir teyemmüm ile yalnız bir farz namaz ile birden fazla nafile namazlar kılınabilir. Bu ihtilâftan kurtulmak için her farz namaz için yeniden teyemmüm etmek evlâdır.


* Abdest âzalarının yarısında veya ekserisinde yarası olan kimse teyemmüm eder.


* Bir yerde mahpus kalan kimse, temiz su ve temiz toprak bulamasa, İmam-ı A`zam ve İmam-ı Muhammed`e göre, namazını sonraya bırakır. Ebu Yûsuf`a göre ise, bir şey okumaksızın namazın bütün rükünlerini yapar. Başka bir tabirle taklîden namaz kılar. Bil`âhare kurtulunca da kaza eder.


* Hacıların hediye için taşıdıkları Zemzem suyu ile, başka bir su bulunmazsa gusledilir. Teyemmüme gidilmez.


* Boy abdesti alması gereken kimse, sadece abdeste yetecek kadar su bulsa, teyemmüm eder. O suyu kullanması gerekmez.


* Daha namaz vakti girmeden teyemmüm yapılabilir. Fakat namazın müstehab vakti geçmeden su bulmayı ümid eden kimsenin, teyemmümü te`hir etmesi mendubtur. Diğer üç İmama göre, vakit girmeden teyemmüm yapılamaz.

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun