Nezir Nedir?


İslâmî ıstılahta "nezir" olan ve Türkçemizde "adak" olarak geçen bu kelime; "Allah Teâlâ`yı tâzim ve rızâsını kazanmak için, mübah bir fi`lin yapılmasını kendi nefsine vâcib kılmak" mânasına gelir. Nezir yapana, yani, adak sâhibine nâzir denir.

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun