Nezrin Şartları Nelerdir?

Bir nezrin (adağın) şer`î yönden sahih olabilmesi için, şu şartların bulunması gerekir:

1. Adanılan şeyin cinsinden bir farz veya vâcib bulunmalıdır. Namaz, oruç, sadaka gibi... Namaz ve oruç, farzı olan îbâdetlerdendir. Sadakanın farzı ise zekâttır. Buna binaen hastayı ziyaret etmek, Kur`an okumak; mescid, kabir veya türbe ziyareti yapmak v.s. gibi şeyleri nezretmekle, nezir sahih olmaz. Çünkü bunların hiçbiri ne farz, ne de vâcib olan ibâdetlerdir.

2. Adanılan şeyin cinsinden bulunan farz veya vâcib, bizzat maksûd olmalıdır. Başka bir farz veya vâcibe vesile olmamalıdır. Buna binaen, abdest almaya nezredilmez. Çünkü abdest bizzat maksûd değil, belki bâzı ibâdetlerin îfası için bir vesiledir.

3. Adanılan şey, zaten yapılması farz veya vâcib olan bir şey olmamalıdır. Meselâ: "Yarınki sabah namazını kılmaya nezrettim" tarzında yapılan bir adak sahih olmaz. Zira sabah namazının kılınması zaten farzdır.

4. Nezredilen şey, mübah olmalı, günah bir iş olmamalıdır. Buna binaen, intihar nev`inden bir nezir (Meselâ: "Nefsimi Hakk`a kurban edeyim" şeklinde bir adak) sahih değildir.

5. Adanılan şey, adayanın mülkünden fazla veya başkasına ait olmamalıdır. Meselâ: 1000 lirası olan bir kişi 10.000 lira tasadduk etmeyi nezr edemez. Kendisine ancak en fazla 1000 lira tasadduk etmek vâcibdir. Veya başkasının malını fakirlere dağıtmayı nezreden kimsenin de, bu nezri sahih değildir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun