Kanın necis sayılmasının ve abdesti bozmasının Hanefi Mezhebine göre şeri delilleri nelerdir?

Kanın necis olduğu hükmü dört mezhebin ittifak ettiği bir husustur. Aşağıdaki hadis rivayetleri bu hükmü desteklemektedir:

Esma şöyle demiştir: Bir kadın Hz. Peygamber (asm) 'e gelerek: "Bizden birisinin elbisesi üzerine âdet kanı bulaşırsa ne yapsın?" diye sordu. Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

"Elbisesinin kan bulaşan yerini eliyle ovalasın, sonra su dökerek tırnaklarıyla kazısın ve sonra su ile yıkayıp / durulayıp o elbiseyle namazını kılsın.” (Buharî, Vudu, 63; İbn Hcer, Fethu’l-Bârî, 1/330-331).

Bir hadis rivayetine göre, Peygamberimiz (asm), Ammar b. Yasir’e şöyle buyurmuştur:

“Elbise ancak meni, idrar ve kandan ötürü yıkanır.” (bk. el-İhtıyar, 1/32).

Hanefî mezhebine göre kanın abdesti bozmasının delili ise şu hadislerdir:

“Her akan kandan ötürü abdest almak gerekir.” (Nasbu’r-raye, 1/37),

“Bir-iki damladan değil, ancak akan kandan abdest almak gerekir.” (Neylu’l-Evtar, 1/182).

Bazı alimler bu iki hadis rivayetinin zayıf olduğuna hükmetmişlerdir.(bk V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/268).

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun