OKUMA PARÇASI: TIBBÎ YÖNDEN HAYIZ KANI


Kadınların hayız hâlinde, ilk iki gün çok kan akar. Günde 2-3, daha sonraları 1-2 bez kirletecek kadar olur. Akan kan, takriben 100 gram kadardır. Kanın kendisi pek pıhtılaşmaz, sulucadır. Buna tenasül yollarındaki akıntılar, bu yolun iç zarlarının döküntüleri ve bu yollarda her zaman pek bol bulunan yabancı pek çok mikroplar karışır. Bütün bunlar, âdet kanına ağır bir koku verir. Dış tenasül uzuvlarında bulunan ve bu zamanda faaliyeti artan yağ bezeciklerinden sızan yağlar da, bu kana katılınca, koku bütün bütün ağırlaşır. Kan da koyu ve kalın bir hâle girer. Temizliğe aldırış etmeyenlerde sür`atle üreyen mikroplar, tenasül uzuvlarında çok tahribat yapar. Koku tiksindirici hâl alır. Âdet hâlinde yalnız bu kan değil, kadının teni de, teri de ağır koku neşreder, soluduğunda bile ağır bir koku sezilir. Bilhassa, temizliğe aldırış etmeyenlerde pek âşikâr olan terin ve tenin bu ağır kokusu, bu ara vücutta çoğalmış bulunan toksik (zehirli) maddelerin ter ve yağ bezelerinden dışarı sızmasındandır. Kadınlarda hayız hâlinde ekseriya âdet görmeden önce başlayan ve âdet gördükten sonra geçen birçok rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bedende kırıklık, kesiklik, bulantı, baş ağrıları, baş dönmesi, isteksizlik, hazımsızlık, şişkinlik, çarpıntı, ter ve bilhassa ayakların üşümesi, burnun tıkanması, sesin kısılması, ağır duymak, gözlerinin önünde sinek uçması, görme sahasının daralması, renkleri iyi seçememek, kaşıntılar, yüzde leke ve sivilceler, uçuk gibi kızartı ve kabartılar, hırçınlık, sinir halleri, ruhî buhranlar gibi... Ay hâli gecikenlerde, bu rahatsızlıklar şiddetlenir. Âdet gördükten sonra bütün bunlar geçip kadın vücudunda bir iyilik, bir hafiflik duyar. Her kadında başka şiddet ve hususiyet gösteren bu ay hâli rahatsızlıkları, netice itibariyle bize kadının âdet günlerine yakın zamanlarda az çok rahatsız olduğunu ve bu ara her türlü maddî, mânevî yorgunluklardan korunarak mümkün mertebe istirahat etmek zorunda bulunduğunu söyler. Ay Hâlindeki Yorgunluklar: Birçok ehemmiyetli rahatsızlıklara, fazla kan boşanmalarına, tenasül yollarındaki mikropların sür`atle çoğalmasına, rahim ve yumurtalıkların nezle ve iltihaplarına sebeb olur. İlkin basit gibi görülen bu rahatsızıklar, çok defa ağır rahatsızlıklara yol açar. Kadını kadınlığından ayırır, kısır bile bırakabilir. Bizde, kadın hastalıklarının çoğu, başta kısırlık olmak üzere, kadınlarımızın bilhassa ay hâllerinde dinlenmemek, bu ara kendilerini fazla yormaktan meydana gelir. Her kadın bunları göz önüne almalı, ay hâlinde kendini hasta bilmelidir. Bu günlerini mümkün mertebe yatakta geçirmeli ve mümkün olmazsa, hiç değilse fazla yorulmaktan sakınmalı; vücut, bilhassa dış tenasül uzuvlarının temizliğine çok dikkatli olmalıdır. * * *


 

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun