Dinen zengin sayılmayan, ama kurban kesecek gücü olan insanların kurban kesme mecburiyeti var mıdır?

Hanefî mezhebine göre, kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin ölçüsü, zekât ve fıtır sadakasında aranan zenginlik ölçüsüyle aynıdır. Bu da kişinin borçlar ve aslî ihtiyaçları dışında 20 miskal (85 gr.) altına, ya da buna denk bir paraya veya bir mala sahip olmasıdır. Buna göre, memurlar gibi sabit gelirlilerin aslî ihtiyaç harcamalarını çıktıktan sonra yıllık gelirlerinden arta kalan miktar 85 gr. Altın değerine ulaşıyorsa kurban kesmesi gerekir.

Bilindiği gibi, kurban kesmede -zekât nisabında olduğu gibi- malın yıllanması gibi bir şart aranmaz.  Şayet kişinin mevcut durumu -yukarıda belirtilen şartlara göre- kurban kesmeye elveriyorsa kesmek gerekir. Şartlarını taşıyan bir Müslümanın kurban kesmesi, Hanefilere göre vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.

Şafiilere göre, kişinin dört günlük kurban bayramı boyunca kendisi ve ailesinin nafakası / harcamalarından fazla bir mala sahip olması durumunda kurban kesmesi sünnettir.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/600).

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, kurban kesmekle bir ekonomik sıkıntıya girmeyeceğini düşünen kimsenin kurban kesmesi en azından sünnettir. İster vacip olsun, ister olmasın; kurban kesmemekten doğan sorumluluk ihtimali yanında, kesmekten doğan  bir vebal ihtimalinin olmaması ayrıca dikkate değer bir ölçüdür..

İlave bilgiler için tıklayınız:

Kurban kesmekle ilgili sık sorulan sorular ve cevapları nelerdir?

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun