Bir Organizmada ki Milyonlarca Genden Bazısının Hususi Olarak Seçilip Mutasyona Maruz Kalması Mümkün Olabilir mi?

Bu kadar tesadüf zaten muhal kabul edilir.Şansa bağlı olarak tek tek meydana gelen değişiklikler kabul edildiğinde, meydana çıkacak 3 alternatif durumda akla ve mantığa ayrıkırı düşer.

Bu durumlardan birincisi, ‘’mutasyona uğramış organda meydana gelen tek tek değişiklikler o organın fonksiyonunu iyileştirmiştir.’’ İfadesidir ki böyle bir durum tabiatta hiç görülmemiştir.Mutasyona uğramış bir organ daima bozuk ve kusurlu olumuştur.Zira kurulmuş ve dengede ki bir sisteme yapılacak gelişi güzel müdehaleler o sistemde sadece dengesizliğe ve bozukluğa sebep olur.
 

İkinci olarak, kuşların uçmasında iddia edildiği gibi, anatomik yapıya ve fizyolojik süreçlere ait değişikliklerin küçük küçük meydana gelişi ve bunun sonucunda, uçma fonksiyonunun aniden gelişmesi durumudur ki bunun hayal edilmesi bile zordur.Burada, vücud yapısı birçok bakımdan değişmiş bir sürüngenin hayatta kalması problemi unutulmuş, ona uçmayı öğretme gibi bir garabet ortaya çıkmıştır.Üçüncü olarak ise kompleks organın kısımlarının farklı farklı türlerde tesadüfen geliştiği ve sonra bu türlerin bir araya gelerek toplama bir organ teşkil ettiği iddiasıdır.Göz gibi bir organın her parçasının ayrı bir canlıda gelişerek bir araya gelmesi gerçekleşemez.Çünkü bütün, aynı anda gerekli olan parçaların hepsine birden ihtiyaç duyar.Tek bir parça faydasızdır.Tek bir parçada isabetli mutasyon gelme ihtimalini diğer parçalarında aynı anda mutasyona uğrama ihtimalleri ile çarptığımızda sonsuza yakın rakamlarla karşı karşıya kalırız ki bu durum da zaten imkansızdır.Aynı şekilde prokaryot hücrenin ökaryot hücreye dönüşmesi için herbir hücre    organelinin(nukleus,sentrozom,golgi,mitokondri,kloroplast vs..) bağımsız birer parça iken prokaryot hücrenin içine girip simbiyoz bir hayat sürmeye başladıkları ve sonra tam bir birlik teşkil ettikleri iddiasıda tamamen hayali kalmaya mahkumdur.

Evrim teorisine göre , tabii seleksiyon, bir türün ortadan kalkmasına veya dikey değişime(türden türe geçişe) sebep olur.Halbuki başlangıç halinde ki bir yenilik, gerçek manada ve fonksiyon görecek şekilde geliştikçe faydasızdır.Mesela , bir sürüngen türünde bacak yerine mutasyonla bir kanat başlangıcı meydana gelmiş olsun; bu durum hayvanın aleyhinedir, ve böyle yarım gelişmiş bir bacak-kanat karışımı organla normal fonksiyonlarını yürütemeyen hayvanın tabii seleksiyonla elenmesi mukadderdir.Kulağa hoş gelen evrim senaryolarının gerçek hayatta karşılığının olmadığı bu kadar açıktır aslında...

(110 Soruda Yaratılış ve Evrim Tartışması - Prof.Dr.Arif SARSILMAZ)

 

Okunma sayısı : 19
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun