Aynı tür içindeki farklı cinsteki hayvan ve bitkiler ilk yaratıldıkları andan beri hep farklı mıydılar yoksa mesela köpekler(kangal, kurt köpeği ve daha bir sürü farklı cinste köpek) tek bir köpekten mi yaratıldılar da zamanla farklılaştılar.Mesela incir?

Yaratılışı savunanlar, canlı gruplarının temel tiplerini esas almakta, bu temel tiplerin içerisinde varyasyonun olduğunu, ama temel tipler arasında geçişin olmadığını kabul etmektedirler.

Temel Tip’le, tek kaynaktan çıkan hayvan veya bitki grupları kastedilir. Yani aynı gen havuzunu paylaşan bitki ve hayvanlar temel tip olarak alınırlar. Meselâ bütün insanlar tek bir Homo sapiens temel tipi içinde mütalaa edilirler. Bu durumda Temel Tip, tür seviyesindedir. Dolayısıyla bu temel tipin içinde ırk veya varyete bazında değişikliklerin olabileceği beklenir.

Yaratılışı savunanlar, canlı gruplarının temel tiplerini esas almakta, bu temel tiplerin içerisinde varyasyonun olduğunu, ama temel tipler arasında geçişin olmadığını kabul etmektedirler.

Yaratılışı savunanlar, canlı gruplarının temel tiplerini esas almakta, bu temel tiplerin içerisinde varyasyonun olduğunu, ama temel tipler arasında geçişin olmadığını kabul etmektedirler.

Temel Tip’le, tek kaynaktan çıkan hayvan veya bitki grupları kastedilir. Yani aynı gen havuzunu paylaşan bitki ve hayvanlar temel tip olarak alınırlar. Meselâ bütün insanlar tek bir Homo sapiens temel tipi içinde mütalaa edilirler. Bu durumda Temel Tip, tür seviyesindedir. Dolayısıyla bu temel tipin içinde ırk veya varyete bazında değişikliklerin olabileceği beklenir.

Bazı hâllerde temel tip, cins seviyesinde olabilir. Meselâ Oklahoma çakalı (Canis frustor), dağ çakalı (C. lestes) ve çöl çakalı (C. ester), çakalların çeşitli türleri olup aynı temel tipe dâhildirler.

Galapagos Adası ispinozları, muhtemelen tek bir temel tipe dâhil olan türlerin bulunduğu cinse misal teşkil ederler.

Bir başka misal, mısırın muhtelif varyeteleridir. Bunlar tatlı mısır, cins mısır, nişastalık mısır, kuş mısırı ve sert mısırdır. Bunlar temel mısır tipinin varyeteleridir (Şekil 1). Yaratılışçılara göre temel tipler birbirlerinden bağımsız olarak meydana gelirler. Her tipin yeterli genetik potansiyelle veya gen rezerviyle yaratıldığı kabul edilir.

Şekil 1. Mısır temel tipi.

Şekil 1’de mısır temel tipinde yer alan muhtelif varyetelerin kendi aralarında gen akışı ile söz gelimi a, b ve c vs. gibi farklı ka­rakterlerde yeni varyetelerin ortaya çıkması ihtimal dâhilindedir. Ancak bütün bu değişiklikler, mısır temel tipini aşarak başka bir temel tipi hâsıl edemez.

Hangi canlının hangi gruptan geldiğini bilimsel çalışmalar ortaya koyacaktır.

Allah’ın kudreti, ilmi ve iradesi noktasından bakıldığı zaman, Cenab-ı Hak, istediğini istediği tarzda ve istediği şekilde yaratmaktadır.

 

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun