Arapça köklerden gelen esmâ-i hüsnânın diğer hak metinlerde bulunuş şeklini açıklar mısınız?

O eski kitaplarda İbranice veya Süryanice dillerinde “Allah” ve benzeri isimlerinin nasıl kullanıldığını öğrenmek, çok geniş ve derin bir araştırmaya bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında sorunuza tam doğru bir cevap vermenin zorluğu ortadadır.

Bununla beraber, kesin olarak Kur’an’dan öğrenip bildiğimiz husus şudur ki, bütün peygamberler kavimlerine “Allah”a kulluğu tavsiye etmişler. O kitaplar Arapça olmadıklarına göre ve Kur’an’ın bildirdiğine göre, “Allah-Rab” isimleri onlarda da kullanıldığına göre, o dinlerin dillerinde de bu manaları ifade den eş anlamlı Allah’ın isimleri söz konusudur.

Hz. Nuh, Hz.İbrahim, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut, Hz. Şuayb (aleyhimüsselam) gibi peygamberlerin kavimlerini Allah’a iman etmeye ve ona kul olmaya davet ederken, söz gelimi, “Allah’tan korkun ve bana itaat edin.” manasındaki ifadelerinde “Allah” ismini kullandıklarına bakmak için Şuara suresine bakılabilir. Demek ki, Arapça olan “Allah” kelimesini karşılayacak bir isim kullanmışlardır. Keza, Kur’an’ın bildirdiğine göre,  Hz. Musa (as) ve Hz. İsa (as) da “Allah-Rab” isimlerini kullanmışlardır. Demek ki bunların manasına gelen kelimeler kullanmışlar...

İlave bilgi için tıklayınız:

Eski ilahi kitaplarda Allah'ın isimleri geçiyor muydu?

Allah kelimesi Arapça mıdır? Anlamı nedir?

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun