Akşam ve sabah ezanından sonra okunan dua, bildiğimiz ezan duasından başka mıdır? Aksam ezanını işittiğinde okunacak duayı Arapça ve Türkçe yazar mısınız?

Tarih boyunca -her vaktin ezanından sonra- bütün ümmet “Allahumme rabbe hazihiddaveti...” duasını okumuştur.

Ancak, Hz. Ümmü Seleme’den gelen bir rivayete göre, akşam ezanından sonra şu dua okunur:

“Allâhumme hâzâ ikbâlu leylike ve idbâru nehârike ve asvâtu duâtike ve hudûru salavâtike  fağfir lî.”

Anlamı:

"Allah'ım! Bu (vakit), senin gecenin yönelip geldiği, gündüzün gidip kaybolduğu, davetçilerinin seslendiği, namazının hazır olduğu vakittir. Ne olur, beni bağışla!"

Sabah ezanından sonra ise, şu dua okunur: 

“Allahumme hâzâ ikbâlu  nehârike ve idbâru leylike ve asvâtu duâtike fağfir lî.”

Anlamı:

"Allah'ım! Bu (vakit), seni gündüzün yönelip geldiği, gecenin gidip kaybolduğu, davetçilerinin seslerinin geldiği, vakittir. Ne olur, beni bağışla!"(bk. Nevevî, Mecmu, I/59; V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî,1/557).

Kanaatimizce, bu iki dua normal ezan dualarından farklı olarak, yepyeni bir gece ve gündüz âlemlerinin gelmesiyle alakalı olarak Efendimiz tarafından okunmuş vakte uygun birer duadır.

Akşam ve saban ezanlarından sonra her zaman okunan “Allahumme rabbe hazihiddaveti...” duasına yukarıdaki dualar da eklenebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ezan duası hakkında bilgi verir misiniz?

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun