Kasık ve koltuk altı kılların uzaması namaz ve abdeste zarar verir mi?

Tarih: 26.03.2017 - 01:36 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kasıklardaki veya koltuk altlarındaki kılların uzaması, hatta kırk günü geçmesi de asla namaz ve abdeste zarar vermez, alınan abdest ve kılınan namaz geçerlidir.

Ancak koltuk altlarındaki ve kasıklardaki fazla tüylerin kırk günden fazla temizliğinin (tıraş edilmesinin) geciktirilmesi, Hanefi mezhebine göre tahrimen (harama yakın) mekruhtur.

Peygamberlerden, tevhid inancı doğrultusunda devam edegelen birtakım güzel sünnetler var ki, Hz. Âdem'den Son Peygamber Hz. Muhammed aleyhimüssalavatü vesselam Efendilerimize kadar tazeliğiyle sürüp gelmiş, her peygamber onları uygulamış ve tavsiye etmiştir.

Fıtrattan sayılan bu sünnetlerle ilgili hadisler şöyledir:

Hz. Ebû Hüreyre'den yapılan rivayette, Resûlüllah Efendimiz (asm)'in şöyle buyurduğunu söylemiştir:

"Beş şey fıtrat'tandır: Kasığı traş etmek, sünnet olmak, bıyığı (dudak kırmızılığı görülecek şekilde) kesmek, koltuk altı kıllarını gidermek ve tırnakları kesmek." (Buhari, Libas 51, 63, 64; Müslim, Taharet 49, 50)

Hz. Enes b. Mâlik'den yapılan rivayette, demiştir ki:

"Resûlüllah (asm) Efendimiz bıyık kırkmak, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını gidermek, kasık tıraşı yapmak için bize vakit belirledi. Kırk geceden daha çok (bunları kendi haline) terk etmememizi emretti." (Müslim, Taharet 51; İbn Mâce, Taharet 8)

Hz. Aişe’den yapılan rivayette, Resûlüllah Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

"On şey fıtrattandır. Bıyığı kırkmak, sakalı kendi haline bırakıp çoğaltmak, misvak kullanmak, buruna su çekmek, tırnakları kesmek, parmaklardaki boğumları yıkamak, koltuk altı kıllarını gidermek, kasığı tıraş etmek, intikas-ımâ, (yani az su ile de olsa makadı temizlemek veya apış arasına su serpmek.)"

Ravi Musab dedi ki:

"Onuncuyu unuttum, meğer ki ağzı su ile çalkamak ola..." (Müslim, Taharet 56; Ebû Dâvud, Taharet 29)

Hadislerin açık delaletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

1) Bıyığı dudak kırmızılığı gözükecek şekilde kesmek, koltuk altının kıllarını gidermek, kasığı tıraş etmek, tırnakları kesmek sünnettir.

2) Bunları en çok kırk gün geçmeden kesmek emredilmiştir. (Daha çok ortam müsait olmadığı zamanlarla ilgilidir.)

3) Sünnet olma dışındaki şeyleri yerine getirmek müçtehit imamların ittifakıyla sünnettir. Hitan (sünnet olmak) hakkında farklı görüşler vardır.

Hadislerin Işığında:

a) Hanefîlere göre: Tırnakları, koltuk altı ve kasık kılları uzadığında kesmek; tırnakların etle bitişen kısımlarında biriken kirleri temizlemek sünnettir. Ancak savaş halinde bulunanların bir süre kesmeyip tırnaklarını o vaziyette korumasına cevaz verilmiştir. O da savaş esasında göğüs göğüse boğuşma anlarında ve bir yerlere tırmanma durumlarında işe yarayacağı düşüncesiyle ruhsat verilmiş; hatta bu durumlarda kesilmemesinin mendup olduğu söylenmiştir.

Tırnakları ve sözü edilen yerlerdeki kılları giderme hususunda en uygun olanı, haftada bir genel temizlik yapmaktır. Bu mümkün olmadığında 15 günde bir yerine getirilmesi sünnettir. Kırk günü geçiren kimsenin ise özrü geçerli değildir. Çünkü Resûlüllah Efendimiz (asm) her perşembe tırnaklarını keser, uzayan kıllar varsa giderirdi. Tırnakları uzamış tırnakla et arasında kir birikmiş bir halde huzuruna gelenleri mutlaka uyarmıştır.

O halde haftada bu tür bir temizlik yapmak en faziletli olanıdır. 15 günde bir yapmak fazilettir, kırk günde bir yapmak ise sünnet sınırını aşmaktır.

Koltuk ve kasık kıllarını gidermede arsenik kullanılmasına cevaz verilmiştir. Bununla beraber kesici bir aletle giderilmesinde bir sakınca yoktur. (bk. Kaynaklarıyla İslâm Fıkhı: 4/205, 206, Günlük ve haftalık Temizlik)

b) Şafiîlere göre de sözü edilen hususları haftada veya on beş günde bir yerine getirmek sünnettir. Kırk gün bunun azamî süresidir.

Özetle, kasıkların ve koltuk altı kılların temizliğini kırk günden fazla yerine getirmemek -bütün mezheplere göre- mekruhtur. (bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/311)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 200.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun