Kaos teorisindeki kâinatta düzensizlik olduğu iddiası doğru mudur?

Tarih: 20.04.2020 - 11:31 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bohm, yaptığı çalışmalarda kâinatta düzensizliğe yer bulunmadığı kanaatine vardı. Zaten, matematikçiler de düzensizliği ispatlayamamışlardı. Düzensizlik denen aslında bir yüksek ve ileri düzeyde bir “düzenin tezahürü” idi. Bohm böyle düşünüyordu. O halde kaos teorisinde yanlışlıklar bulunmalıydı. Bu amaçla basit bir deney tasarladı. Bir kavanoz, içerisine silindir yerleştirdi ve arasına gliserin doldurdu. Gliserinin içine damlatılan bir damla mürekkep, silindir döndüğünde dağılıp kayboluyor, fakat geri döndürüldüğünde tekrar damla haline geliyordu. Düzensiz olması gereken mürekkep dağılımı dahi bir düzene sahipti. Bu deney, ebru sanatındaki suyun yüzeyinde resimlerin oluşmasıyla karşılaştırılabilir. Ortaya çıkan “‘yüksek simetri’ su içerisinde elektronlar sebep sonuç münasebeti olmaksızın birbiri ile bağlantıyı, birbiri ile haberdar” olduğunu göstermektedir. Elbette ki haberdar olmak, şuursuz su zerrelerinin ve elektronlarının işi olamaz. İlmi her şeyi ihata eden ve zerreleri birer emirber nefer gibi vazifelere koşturan ve bütün nurların sahibi ve Yaratıcı’sının fiili olabilir. Holografik film üzerindeki girişimler, sathi bir bakışla düzensiz gibi görünür. Ama orada gizli ve kolay fark edilemeyen bir düzen yer alır. Kaos teorisindeki kâinatta düzensizlik olduğu iddiası, holografinin ortaya koyduğu düzeni görememeden kaynaklanmaktadır.

Kaos düşüncesine nereden varılmıştı? Birbiri ile karmaşık ilişkileri olan ince ve hassas düzenin fark edilmesi kolay olmamaktadır. Bunun için ön yargıdan uzak gelişmiş bir zihin yapısı; resmin bütünü görmeyi gerektiren holografik bir bakış açısı gerekmektedir.

Sonuç olarak, fizik ötesi gerçekliğin yeni bir adı olan hologram teorisi ile Newton’un katı determinizmi buharlaşıp uçmakta, onun yerine maddenin sınırlamalardan kurtulduğu, her şeyi ile birbirine bağlı bir hareketli kâinat ve varlık modeli ortaya çıkmaktadır. Maddenin hakikatine dair bilgimiz arttıkça, ‘kaos’un bilgisizlerin kâbusu olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.


Materyalist anlayış, inanca karşı bilimi alet etmeye çalışmaktadır. Bu amaçla güya bilimsel bazı argümanları kullanmaktadır. Bu çevrelerce kâinattaki ileri düzeydeki düzenin olağanüstü grift ve karmaşık yapısı, sathi bakışlara kendini gizlediğinden, “düzensizlik” varmış gibi bir hava verilmeye çalışılmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun