Kadir Gecesi'nde yıldız kaymadığı doğru mu?

Tarih: 31.03.2023 - 11:37 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kadir gecesiyle ilgili hadisler şu şekilde sıralanıyor, bu hadislerin kaynağı ve sıhhati nedir?
1. Taberani: "Kadir gecesi mülayim ve oldukça açık olur. Asla soğuk ve sıcak değildir. O günden sonra olan sabahın güneşi ise zaif ve kızıldır. Tüm insanlara aydınlık vardır."
2. Taberani: "Kadir gecesinde bulut olmaz. Yağmur ve rüzgar da yoktur. Soğuk veya sıcak olmaz. O geceden sonra güneş çok güzel bir şekilde doğar. Kimseyi yakmaz, herkese yol gösterici ışık yayar."
3. Sahihul Camii-s Sağır: "Kadir gecesinde başını kaldırıp göğe bakan kişiler yıldızların kaymadığını göreceklerdir. Bu gece yıldızlar kaymaz, her şey ibadete durur."
4. Her şey Kadir gecesi secde eder. Taberi'nin bir cemaatten rivayet ettiğine göre o gece ağaçlar secde edercesine yere eğilir ve doğrulur.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

"Kadir Gecesi mülayim ve oldukça açık olur. Asla soğuk ve sıcak değildir. O günden sonra olan sabahın Güneşi ise zaif ve kızıldır."

Bu rivayet için farklı değerlendirmeler yapılmış, sahih diyenler olduğu gibi zayıf olduğunu söyleyenler de olmuştur. (bk. Sahihu İbn Huzeyme,3331-332; el-Akilî, ed-Duafa,166)

"Kadir Gecesi mülayim ve oldukça açık olur. Asla soğuk ve sıcak değildir.” ifadesi için Hafız Heysemi, "senedinde bulunan Seleme b. Vehram adındaki şahsın bazı âlimler tarafından sağlam, bazıları tarafından yaramaz olduğunu" bildirmiştir. (bk. Mecmau’z-zevaid, h. no: 5052)

Cevap 2:

“Kadir Gecesi… ne sıcak ne de soğuk değildir. Ne bulut ne yağmur ne de rüzgâr yoktur. O gecede yıldız atılmaz / yıldız kayması olmaz. Alametlerinden biri de o gecenin sabahında doğan Güneş'in (rahatsız edici) ışıkları olmaz.” (Taberanî, el-Kebir, h. no: 139)

Bu rivayetin senedinde bulunan iki ravinin zayıf olduğu söylenmiştir. (bk. Münavi, Feyzü’l-kadir, n. no: 7727)

Cevap 3:

"Kadir Gecesi'nde başını kaldırıp göğe bakan kişiler, yıldızların kaymadığını göreceklerdir. Bu gece yıldızlar kaymaz, her şey ibadete durur." (bk. Suyuti, el-Camiu’s-sağir, h. no: 9603)

Suyuti bu hadisin Taberani’den nakledildiğini bildirmiştir. (bk. el-Camiu’s-sağir, a.y.)

Cevap:

“Her şey Kadir Gecesi secde eder.”

İbn Hacer, Taberi’den naklen bu rivayeti yazmıştır. (bk. Fethu’l-Bari, 4/260)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadir Gecesi'nin alameti var mı, ramazanın ilk gününe göre değişir mi?

Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğu hakkında rivayetin sıhhati nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun