Kadınlar, sadaka vermek için saçlarını, boyunlarını ve göğüs bölgelerini açtılar mı?

Tarih: 02.11.2016 - 06:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kadınlar bayram namazında sadaka vermek için saçlarını. boyunlarını ve ceyb yani göğüs bölgelerini açtılar mı?
- Bu hadiste kadınlar sadaka vermek için kulaklarındaki boyunlarındaki zinet eşyalarını çıkarıyorlar. Peki Peygamber ve halkın yanında başlarını açmaları günah değil midir?
- Kadınlar başörtülerini çıkarmadan nasıl küpe ve gerdanlıklarını sadaka olarak verebilmiştir?
- Açıkça hadiste Hz. Bilal elbisesini açmış ve kadınlar Peygamber önünde saçlarını açarak küpe ve boyunlarındaki gerdanlığı çıkarıp Bilal-i Habeşî'in bohçasına fırlatmışlardır. Açıklayabilir misiniz?
- Cabir b. Abdullah anlatıyor:
"Bir bayram günü Hz. Peygamber'i bayram namazı kılarken gördüm. Namazı, ezan ve kamet olmaksızın, hutbeden önce kıldı. Namazı kıldıktan sonra Bilal'e dayanarak ayağa kalktı. Allah'a hamd ve senadan sonra insanlara vaaz ve nasihatte bulundu. Onları Allah'a itaate teşvik etti. Sonra, Bilal yanında olduğu halde kadınların yanına gitti. Onlara da Allah'tan gereği gibi sakınmalarını emretti. Vaaz ve nasihatlerde bulundu. Allah'a hamd ve sena etti. Kadınları Allah'a itaate teşvik etti. Sonra şöyle dedi: "Sadaka veriniz. Şüphesiz ki çoğunuz Cehennem odunusunuz." İleri gelenlerden olmayan kırmızı tenli bir kadın "niçin, ya Rasülellah" diye sordu. Hz. Peygamber "çok şikayetçi oluyorsunuz. Kocalarınızın sizin için yaptığı iyiliklere nankörlük ediyorsunuz" buyurdu. Bunun üzerine kadınlar gerdanlıklarını, küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp sadaka olarak, Bilal'in (bohça gibi) açmış olduğu elbisenin içine atmaya başladılar."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadisin kaynağı için (bk. Müslim, İdeyn, 2/603 / h.no: 885).

- Soruda yer alan “Açıkça hadiste Hz. Bilal elbisesini açmış ve kadınlar Peygamber önünde saçlarını açarak küpe ve boyunlarındaki gerdanlığı çıkarıp Bilal-i Habeşî'in bohçasına fırlatmışlardır...” bilgisi ilgili hadisin metninde yoktur.

Hadiste “...saçlarını açarak..” ifadesi olmadığı gibi, “boyunlarındaki gerdanlığı çıkarıp...” ifadesi de yoktur.

Hadisin asıl metninde kadınların sadaka olarak verdikleri şu iki şeydir: küpeler (Ekritat), yüzükler (Havatim).”

Yüzükler parmaklarda olduğuna göre, ellerinin açılması söz konusudur ki, bu zaten ayetle cevaz verilmiştir.

Küpenin çıkarılması da boynunu göstermeye gerek olmadan eliyle çıkarılması mümkün olduğu gibi, görünmeden bunu çıkarması da mümkündür. Çünkü, o kalabalık kadınların cemaati, çok güzel bir sütre / örtü olabilir.

Bilindiği gibi hadiste, küpeleri nasıl çıkardıklarına dair bir malumat yoktur. Bu işlemi erkeklerin yanında yaptıklarına dair ise malumatın bir zerresi bile yoktur.

“Kim bilerek bana yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın.” (Buhârî, Enbiya, 50; Müslim, Zühd, 72) manasındaki hadisin uyarısına kulak vermek, aklı başında her insanın en önemli işidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun