Kabristanın/mezarlığın yanından geçerken veya oraya girerken, kabirdekilere selam vermek hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 18.08.2006 - 10:02 | Güncelleme:

Soru Detayı
Akşam namazından sonra, kabristanın önünden geçtiğimiz vakit kabirde yatanlara selam vermenin bir sakıncası var mı, varsa ne gibi sakıncalar olabilir, âyetler ve hadislerle açıklar mısınız?..
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ziyaretçi, mezarlığa varınca yüzünü mezarlara döndürerek Peygamber Efendimiz (asm)'in dediği gibi şöyle selâm verir:

"Ey müminler ve Müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selâm olsun. İnşaallah, biz de sizlere katılacağız. Allah'tan bize ve size âfiyet dilerim." (Müslim, Cenâiz, 104; İbn Mâce, Cenâiz, 36)

Hz Âîşe'nin rivayetinde anlam aynı olduğu hâlde ifade biraz farklıdır. Tirmizi'nin İbn Abbâs'tan rivayetinde Resulullah bir defasında Medine mezarlığına uğradı ve onlardan tarafa dönerek şöyle dedi:

"Ey kabirler ahâlisi, size selâm olsun! Allah bizi ve sizi mağfiret eylesin. Sizler, bizden önce gittiniz, biz de sizin ardınızdan (geleceğiz)." (Tirmizi, Cenâiz, 58, 59)

Kişi, tanıdığı bir kimseye kabrinin başından geçerken selâm verirse, ölü selâmını alır ve onu tanır. Tanımadığı bir kimsenin kabrinin yanından geçerken selam verirse, ölü, selâmını alır. (Gazzâli, İhyau Ulûmi'd-din, IV, Ziyâretü'l-Kubur bahsi)

Ziyaret ettiği şehit olursa,

"Sabretmenize karşılık elde ettiği­niz esenlik daim olsun! Dünya yurdunun sonu ne güzel oldu!" (Ra'd, 13/24)

mealindeki âyetiyle selâm verir.

Şayet Müslüman ve kâfir kabirleri karışık ise, o zaman “Allâh’ın selâmı hidayete tabi olanlar üzerine mani olsun.” der.

Kabristana ziyaret eden kişi, dua etmek istediği zaman ayağa kalkıp yüzünü kıbleye döndürmesi daha uygun olur. Sonra Fatiha sûresini, Ayetü'l-Kürsi'yi, Zilzal ve Tekasur sûrelerini ya da başka âyet veya sûreleri de okuyabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun