Emaneti korumak için ölen kişi şehit olur mu? Yoksa o emaneti, beni ölümle tehdit eden kişi veya kişilere mi vermeliyim?

Tarih: 24.02.2007 - 21:12 | Güncelleme:

Soru Detayı
Biri bana emanet olarak bir şey verirse ve bazı insanlar da o emaneti benden zorla almak için ölümle beni tehdit ederse ve öldürürse, Allah katında benim sonum ne olur, şehitlik mertebesine ulaşır mıyım? Yoksa o emaneti beni tehdit eden kişi veya kişilere mi vermeliyim?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

İstemediği ve çirkin gördüğü bir işi yapmağa zorlanan kimseye mükreh denilir. İkrah; tehdit etmek suretiyle kişinin hukuken yapmakla yükümlü olmadığı bir işi yapmaya onu zorlamak demektir. Zorlayan, tehdit eden kimseye "mükrih" denir.

Böyle bir kimse kendisinden istenileni yapsa günah işlemiş olmaz. Yani öldürüleceğini ya da bedenen zarar göreceğini kesin olarak bilen bir kimse, emanet olarak verilen bir malı vermesinden sorumlu olmaz.

Emanet, birisinin koruması için bırakılan maddî ve manevî hak. Emniyet edilip inanılan şey. Peygamberlerde bulunan sıfatlardan biri de "emânet"tir. Kur'an'a, sünnete ve Resulullah (asm)'ın eşyasına da "emânet" denir.

Resulullah (asm), hicretten önce, kendisinde bulunan emânetleri sahiplerine iade etmişti. Çünkü kâfirler ona "el-emin" olarak mallarını emânet ediyorlardı.

Hz. Peygamber (asm) "emânete ihânetin münâfıkların alâmetlerinden olduğunu" söylemiştir (Buhâri, İmân, 64; Müslim, İmân, 106). Emânet, müminlerin de vasfıdır (el-Mü'minûn, 23/8). Vedâ Haccı'nda Rasûlullah (asm), kadınların da erkeklere birer emânet olduklarını açıklamıştır. (Ebû Dâvûd, Menâsik, 56).

Buna göre kendisine emanet bırakılan bir şeyi kendine aitmiş gibi korumak dini bir görevdir. Böyle bir görevi yerine getirirken vefat eden de şehittir.

İlave bilgi için tıklayınız:

MÜKREH (Ölümle ya da yaralanmayla tehdit edilmek).

Şehitlik nedir, mertebeleri hakkında bilgi verir misiniz? ... Bu şehitlik mertebelerini detaylı bir şekilde açıklar manız?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun