Kabirde sorgu sual nasıl olacak, açıklar mısınız?

Kabirde sorgu sual nasıl olacak, açıklar mısınız?
Tarih: 01.08.2006 - 12:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

Kabirde bize sorgu sual cevaplarını bilmiyorum da beni bir aydınlatır mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ehl-i sünnete göre, Münker ve Nekir, ölen kişiye Rabbini, dinini ve peygamberini sorarlar. Mü'min kişi bu sorulara cevap verir, ama kâfir veremez. Bu husustaki hadisler pek çoktur. Söz konusu iki melek ölünün kabrine gelir, Allah ölüyü diriltir ve melekler sorularını yöneltirler (Pezdevî, "Ehl-i Sünnet Akâidi" Çev., Şerafettin Gölcük, İstanbul 1980, 237).

Ebu Hüreyre'den; Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Ölü defnedildiğinde, ona gök gözlü simsiyah iki melek gelir. Bunlardan birine Münker diğerine de Nekir denir. Ölüye:

"Bu adam (Rasûlüllah) hakkında ne diyorsun?" diye sorarlar. O da hayatta iken söylemekte olduğu;

"O, Allah'ın kulu ve Resûlüdür. Allah'tan başka Allah olmadığına, Muhammed(s.a.s.)in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim." sözlerini söyler. Melekler;

"Biz de bunu söylediğini biliyorduk zaten." derler. Sonra kabri yetmiş çarpı yetmiş zira' kadar genişletilir ve aydınlatılır. Sonra ona "Yat!" denir.

"Aileme dönüp onlara haber versem mi?" diye sorar. Onlar da;

"Gelin güvey gibi rahatça uyu, gelin güveyi olan kimseyi ailesinden en çok sevdiği kimse uyandırır." derler. Böylece, yattığı yerden Cenab-ı Allah onu tekrar diriltinceye kadar uyur.

Eğer münafık ise, "İnsanların söylediklerini duyup aynısını söylerdim, bilmiyorum." der. Melekler de,

"Böyle söylediğini zaten biliyorduk" derler. Sonra arza: "Onu sıkıştır" denir. Arz onu sıkıştırır da kaburga kemikleri birbirine geçer. Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisine azap edilir." (Tirmizi, Cenâiz, 70)

Akâid kitaplarının hemen hemen tümünde, Münker-Nekir'den, bunların kabirde ölüye yönelttikleri sorulardan bahsedilir. Kur'ân-ı Kerîm'de bu iki meleğin adından söz edilmediği gibi kabirde ölünün sorguya çekileceğine dair açık bir ifadeye de rastlanmaz.

Ancak bazı âyetlerin buna işaret ettiği, hattâ bazılarının tamamen kabir suali ile ilgili olduğu ehlisünnet alimlerince kabul edilmiştir. Ömer Nesefi'nin "Akaid"inde: "Münker ve Nekir'in suali Kitap ve Sünnetle sabittir" denmektedir.

"Allah, îman edenleri dünyada da âhirette de değişmeyen sağlam söz üzerinde sabit kılar. Zâlimleri ise saptırır. Allah dilediğini yapar." (İbrahim, 14/27)

âyetinde geçen âhiret hayatından maksat kabir; "sabit söz''den maksat da "Kelime-i Şehadet''tir denmiştir. İbn Mâce, Sünen'inde şöyle demektedir:

"Allah, iman edenleri sabit bir söz ile metanetli kılar." âyeti, kabir azabı (sorgusu) hakkında indi. Ölüye kabirde; "Senin Rabbin kim?" diye sorulur. O da; "Rabbim Allah'tır, Peygamberim Muhammed (s.a.s.)'dir" diye cevap verir. İşte mü'min ölünün böyle cevabı; "Allah iman edenleri sâbit söz ile dünya hayatında ve ahirette metanetli kılar." meâlindeki âyetin ifadesidir. (İbn Mace, Zühd, 32; Ayrıca bk. Buhari, Tefsîr, Sûre, 14).

Bu hadis, kütübü sittenin hepsinde rivayet edilmiştir. Bazı rivayetlerde kabirde ölüye sorulan sorular; "Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir?" diye üçe çıkarılmıştır.

"Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün; Firavun'un adamlarını azabın en ağırına sokun, denir." (Mü'min, 40/46) 

âyetinin de kabir suali ve kabir azabı ile ilgili olduğu tefsir kitaplarında belirtilmiştir (İbn Kesîr, "Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Azîm", 40/46. âyetin tefsîri).

Münker ve Nekir'in kabirdeki sorularıyla ilgili pek çok hadis varid olmuştur. Bu ahad haberler, lafızları itibariyle tevâtür derecesine ulaşmamışlarsa da, bu konudaki hadislerin çokluğu, konuyu manevî mütevâtir derecesine yükseltir (Haşiyetü'l-Kesteli alâ Şerhi'l-Akâid, İstanbul 1973, 133, 134).

Bu hadislerin bir kısmında ölünün sorguya çekileceğinden söz edilmekte, ancak herhangi bir melekten bahsedilmemektedir:

"Ölü mezara konulur. Salih kişi kabrinde endişesiz ve korkusuz oturtulur. Sonra ona;

"Hangi dinde idin?"diye sorulur. O;

"Ben İslâm dininde idim." diye cevap verir. Sonra ona;

"Şu adam (Rasûlüllah) kimdir?" diye sorulur. O da;

"Muhammed (s.a.s.), Allah'ın Rasûlüdür. O, bize Allah katından apaçık âyetler getirdi; biz de O'nu doğruladık." diye cevap verir. Daha sonra bu ölüye;

"Sen Allah'ı gördün mü?" diye sorulur. O da

"Hiçbir kimse Allah'ı görmeye lâyık değildir." diye cevap verir. Bu soru ve cevaplardan sonra onun için ateş tarafına bir pencere açılır. Ölü ona bakarak ateş alevlerinin birbirini kırıp yenmeye çalıştığını görür. Sonra ona;

"Allah'ın seni koruduğu ateşe bak." denir. Daha sonra onun için Cennet tarafına bir pencere açılır. O da bu defa Cennetin süsüne ve nimetlerine bakar. Kendisine;

"İşte bu yer senin makamındır." denildikten sonra;

"Sen samimi iman üzerinde idin, bu sağlam iman üzerinde öldün ve inşallah iman üzerinde dirileceksin." denir" (İbn Mace, Zühd, 32)

Görüldüğü gibi yukarıdaki hadiste herhangi bir melekten söz edilmemekte, mücerred olarak kabir suali zikredilmektedir. Başka bir hadiste ise ölüyü sorguya çekecek olanın bir melek olduğu belirtilmekte, ancak isminden bahsedilmemektedir:

"Bu ümmet kabirlerinde imtihan edilecek. İnsan defnedilip arkadaşları ondan ayrılınca, elinde topuzla bir melek gelerek onu oturtur ve;

"Bu adam (Rasûlüllah hakkında ne dersin?" diye sorar. Kişi mü'min ise;

"Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (s.a.s.)'in, Allah'ın kulu ve Rasûlü olduğuna şehadet ederim." diye cevap verir. Melek de ona;

"Doğru söyledin" der..." (Ahmed İbn Hanbel, Müsned, III/3, 40).

Daha önce geçen Ebu Hüreyre hadisinde iki sorgu meleğinden söz edilmekte ve birinin adının Münker, diğerinin de Nekir olduğu beyan edilmektedir.

Ehl-i sünnete göre Münker ve Nekir'in kabirde ölüyü sorguya çekmeleri haktır. Kabrin sıkması ve azabı haktır. Bu bütün kâfirler ve asi bazı mü'minler için olan bir şeydir (İmam Azam, "Fıkh-ı Ekber", trc. H. Basrî Çantay, Ankara 1985, s. 14).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

selda_2835

Münker ve Nekir melekleri Rabbin kim, Peygamberin kim diye sorduktan sonra ''ömrünü nerde geçirdin? dünya hayatında allah için ne yaptın?'' gibi sorularda soruyorlarmış. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun. O bolca bağışlıyan bolca affedendir

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
meryem40

allah cümlemize yardım etsin bizleri cehennem ateşinde yakmasın şu mübarek ramazanda rabbimiz umarız bizi affeder sevgilerle

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Mehmet Bürhan

Allah tüm müslümanları doğru yoldan ayırmasın

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
berna_gülen.f

RABBİM HERKESİ CEHENNEM AZABINDAN KORUSUN, HAKKIYLA İSLAMİYETİ YAŞAYIP VADETTİĞİ CENNETİNE LAİK ETSİN İNŞALLAH. AMİN

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
munfasıl

ne olursa olsun öleceğiz allahıma kavuşacağım

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
goktan7420

yorumlar bazı kıtaplara gore farklılık gosterıyo fakat sonuc olarak aynı kapıya cıkıyo rabbım hepımızı korusun hımayesıne alsın

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
bayyrram

settar kardeşim gerçekten çok güzel yorumlamışsı. sana candan katılıyorum. Allah (c.c.) bizleri kabir ve cehennem azabından korusun. Amin.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
esen

o kadar korkuyorumki ALLAH günahlarımı affetsin inşallah

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tugham

uykularımı dahi kaçıran kabir sorgusu dilerim kolaylıkla geçeriz. rabbim cümlemizi affetsin.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ayhann349

allah doğru yoldan ayırmasın

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
xmelekx

amin cümlemize, allah razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
elanur350

Allah hepinizden razı olsun Allah herkesi kabir azabından korun amin

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
bedrettinal

ALLAH gafurür rahimdir asla ümitsizlige düşmeyin. Allahı gece gündüz analım ve unutmayalım ki O da bizi rahmetinden ve affından uzak tutmasın, amin

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
h.aysun

Allah hepimizi kabir azabından muhafaza eylesin kardeşler mezar bizleri annemizin şefkatli kolları gibi sıkar inşaallah

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ebabekir

ALLAHU TEALÂ kabir azabından hepimizi korusun erkek arkadaşlar ayakta bevletmeyelim (yani idrarın üstünüze gelmesinden sakının ) nitekim kabir azabında bunun acısını çekeriz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Anonim

hocam ben bulda birseyi anlamadım öldükten sonra ailemizle görüsücekmiyiz aynı dünyadaki gibi

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
burhan272

ALLAH'IN RIZASINI KAZANAN KİŞİLER, AYNI HAL ÜZERE VEFAT EDERLERSE, ELBETTE SEVDİKLERİYLE GÖRÜŞECEKLERDİR. Ama ehl-i küfür ve İlahi rızadan uzak olanlar, orada hapis hayatı yaşayacaklarından sevdikleriyle görüşemeyeceklerdir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
CanOkan

Rabbim çok bağışlayıcı çok affedici eğer hatalrımız varsa Tövbemizi kabul etsin inşallah

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
din kültürü

kabirde ilk olarak namaz kıldın mı diye soracaktır bize sorgu meleği...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sedannur38

çok etkilendim yorumlarınız için tşk

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
settar710

hakiki olarak islamiyeti yaşadığimız vakit, kabir suallerinden korkmaya gerek yok. ama islamiyetten eser yok ise kabire girmeden kaçacak yer ara bulabilirsen. akıllı odurki ölümden sonrasına hazırlık yapandır. ahmak ise dünyaya dalandır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ucurtma

Amin

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
fahrigunduz

çok güzel yorumlar yapmışsınız hepinize çok teşekürler ederim

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Mehmet Bürhan

cevaplarınız için tşkler çok etkilendim ALLAH herkesin günahlarını affetsin

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Anonim

Bırde su var bazı ınsanlar ne tam bu dunyalık nede tam otekı dunyalık ıkı arada bır derede onlar ne yapacak acaba

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun