İslam sosyal devletle bağdaşır mı?

Tarih: 16.05.2023 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki sosyal devlet anlayışı ile İslam'ın toplum modeli bağdaşır mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sosyal devlet anlayışının amacı, toplum içerisindeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik dengenin kurulmasını sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan vatandaşlarına destek sağlamaktır. Böyle bir uygulama şekli İslamiyet'in toplumsal hedefleriyle bütünüyle uyuşmaktadır. Zira zekât ve sadakanın gayesi de maddi imkânı olan kişilerin olmayanlara destek olmasıdır.

Diğer yandan bireyin mülk edinme hakkını meşru görmeyen ve özel mülkiyet yerine kolektif mülkiyetin oluşmasını savunan sosyalizm tarzı bir sosyal devlet anlayışı ise reddedilmiştir. İslamiyet'te özel mülkiyet hakkı açıkça kabul edilir. (bk. Nisa 4/32) Ticari ilişkilerin düzenlenmesi, haksız yollarla mal edinmenin yasaklanması, özel mülkiyete karşı işlenen suçların cezalandırılması, miras hükümlerinin konulması özel mülkiyet anlayışının esas alındığını gösterir. Bunların yanında mülkiyetin Allah’ın kullarına bir ihsanı olduğu, malları Allah yolunda harcamanın ve zekât vermenin emredilmesine yönelik ayetler (bk. Bakara, 2/267) İslamiyet'in mülkiyet konusunda dengeli bir düzen kurmayı hedeflediğini gösterir. 

Müslümanlar tarafından inşa edilen ve gelirleri ihtiyaç sahibi insanlara harcanmak üzere kurulan vakıfların yanı sıra han, kervansaray, şifahane, aşevi, lengerhane gibi örnekler de sosyal devlet yapısına örnek teşkil etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun