İslam kadını ikinci plana mı atıyor?

Soru Detayı

İslam kadını ikinci plana mı atıyor?
Şahitliğinin yarım olması,
kocasına itaat etmesi,
kocasının istediği zaman ilişkiye girmek zorunda olması onu cinsel obje yapmaz mı?
Ya da çalışmasının hatta sesinin haram olup olmadığının tartışılması kadının geri plana atıldığını göstermez mi?
Lütfen İslam’dan önce kadın böyleydi falan demeyin..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam kadın konusunda büyük bir inkılap yaptı. Sosyal düzenin korunması için inkılapların belli bir düzende, süreçte ve hikmete uygun yapılması şarttır; aksi halde tutunamaz ve başarılı olamaz.

İslam'ın yaptığı ıslahatın bir kısmı o günün şartlarında olabileceği kadar olmuş, tekâmülü için ise kapı açık bırakılmıştır.

İtiraz maddelerine kısa cevap şöyle olabilir:

1. Kadının şahitliği yarım değildir; yalnız kadınların bileceği bazı konularda kadının şahitliği tek başına yeterli olur. Bazı konularda erkeğin de şahitliği tek başına yeterli değildir.

Borç ilişkilerinde iki kadının gerekli olması birininki yarım olduğu için değildir; şahitliği yine bir kadın yapar, diğeri ise ona unuttuğu veya şaşırdığı zaman hatırlatmada bulunur.

Şahitlik konusunda kadının veya erkeğin değeri değil, hakkın ispatı için azami tedbir esas alınmıştır.

2. Ev bir kurumdur, bir küçük cemiyettir. Ev yönetiminde reis kocadır. Meşru emir ve kararlarında ona itaat edilmesi tabiidir. O da kararlarını evin halkı ile istişare ederek alacaktır.

3. Cinsel ilişkide karşılıklı isteğe riayet edilmesi esastır. İstenmeyen husus, cinselliğin başka amaçlarla kullanılması ve başka maksatlarla istismar edilmesidir.

Kocasından bir şey isteyen, kocası bunu yapmadığı veya yapamadığı için onu cinselliğinden mahrum bırakan bir kadın, yanlış yapıyor demektir ve din bunu uygun bulmaz.

4. Çeşitli durum, ortam ve çağlarda kadının çalışmasının ve sesinin tartışılmış olmasında bir ayıp, bir kusur, bir kadın düşmanlığı aramak doğru olmaz; aksine ona önem verildiğini ve tartışmaya bu yüzden konu edildiğini gösterir.

Sonuç olarak da kadının sesi haramdır diye bir icma yoktur.

Keza kadın çalışamaz diye de bir ittifak mevcut değildir.

Kadın çağlar boyunca hep çalışmıştır. Kırsal hayatta kadın erkelerden bile daha fazla çalışmıştır ve çalışır.

İslam kültüründe ve cemiyetinde dikkat edilmesi gereken husus kadının ve erkeğin hangi işlerde ve nasıl çalışmasının daha uygun olacağı ile ilgilidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun