İncil’de şeriat kuralları neden yok?

Tarih: 26.05.2016 - 07:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran’da şeriat kuralları var (hırsızlık,zina,miras vb. ceza ve emirler).
- Peki neden İncil’de şeriat kuralları yok?
- Her ne kadar değiştirilmiş olsa da bozulmayan ayetler de var. Ve kitapları gönderen aynı Tanrı olduğuna göre birine hukuk koyup diğerine neden hukuk koymuyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. İsa (as), İncil ile sevgi, şefkat, ahlakî değerleri ders verirken, hukukî düzenlemeler konusunda Tevrat’ı referans alıyordu. Zebur da öyledir.

İncil ve Zebur'da şeriat hükümleri yok gibidir. O konuda Tevrat’ı esas alıyorlardı.

Hristiyanlığa göre İncil, Tevrat’ın hükümlerini nesh etmemiş, yeni bir şeriat getirmemiş olup, Tevrat’taki hükümler Hristiyanlar için de yürürlüktedir.

Hatta Matta İncili, Hz. İsa (a.s.)’ın şöyle dediğini öne sürmüştür:

“Sanmayın ki ben Şeriatı ve peygamberleri yıkmaya geldim. Ben yıkmaya değil fakat tamam etmeye geldim. Çünkü doğrusu size derim: Gök ve yer geçip gitmeden, her şey vaki oluncaya kadar, şeriattan en küçük bir harf veya bir nokta bile yok olmayacaktır. Bundan dolayı bu en küçük emirlerden birini kim bozar ve insanlara öylece öğretirse, göklerin melekutunda kendisine 'En küçük.' denilecektir.” (Matta 5,17-19)

Ne var ki bu prensip, nazariyede kalmış, daha Havariler neslinden itibaren Hristiyanlıkta önemli değişiklikler yapılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun