İman edenler iman, etmeyenler insanlık sınavında mı?

Tarih: 01.01.2022 - 08:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Çok güzel bir söz gördüm. İman edenler iman sınavındadır. İman etmeyenler insanlık sınavındadır. Bu sözün bir gerçekliği var mı?
- Yani şöyle düşünebilir miyiz; Allah eğer bir insana iman nasip edecekse, önce onu insanlıkla mı sınar?
- İyi insan olmayan birine hidayet gelmez demek doğru olur mu?
- Ya da o insan iyi biri olmasa bile, hidayete erişebilmesi için illa ki güzel bir düşünce, söz veya davranışta bulunması onun hidayeti için şart mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"İnsanlık imtihanı" diye bir imtihan yoktur; herkes için "din imtihanı" vardır. Bu dinlerden biri de İslam’dır.

Eğer gayrimüslimler, Kur'an’a ve Hz. Peygambere (asm) iman etmedikleri hâlde, güya insanlık imtihanını kazanırsa cennete mi gidecek? Böyle bir iddia A’dan Z’ye Kur'an’a ve sünnete aykırıdır. Zira, İslamiyet en büyük insaniyettir.

Herhangi bir insanî erdemlik varsa, o mutlaka İslam dininde vardır. İslam’a aykırı olan her şey aynı zamanda hakiki insanlığa da aykırıdır.

En büyük insanlık, İslamiyet’tir:

(Kur'an);
- Şu İslamiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi... ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası...
- Ve zat ve sıfat ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı katı'ı, tercüman-ı satı'ı...
- Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi...
- Ve insaniyet-i kübra olan İslamiyetin mâ ve ziyası..
- Ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi...
- Ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi…” (bk. Sözler, s. 366)

“Katiyyen bil ki: Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billahtır. Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billah içindeki marifetullahtır…” (bk. Mektubat, s. 222)

Demek ki, insan ne kadar İslam'a, yani Peygamber Efendimiz (asm)'e uyarsa ve onu hayatını rol model olarak hayatına ne kadar uygularsa, o kadar insan olmuş oluyor.

Evet, insan olmak, büyük bir şeref ve yine büyük bir mazhariyettir. Bununla birlikte, bir kişi kendisine verilen insaniyet sermayesini yanlış yolda kullanırsa, yani aklını şer işlere yorar, hafızasına zararlı bilgiler doldurur, hayalini haramda dolaştırır, kalbini gayrimeşru sevgilerle kirletirse, en yüksek makamdan en alçak çukura düşebilir.

O halde, bu insanlık nimetini, büyük insanlık makamına çıkarmanın yolu, İslamiyete iman etmek ve sâlih amel işlemektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İnsan İslam'dır, İslam insandır, sözünü açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun