İki kişi kan kardeşliği yaptıklarında, aralarında İslamî yönden ne şekilde bir bağ oluşur?

Tarih: 14.07.2006 - 12:21 | Güncelleme:

Soru Detayı
İslam'da elini kesip iki kişi kadın veya erkek kan kardeşliği yapabilir mi?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kan kardeşiliği: Birbirinin kanını içmek, yalamak veya elinin üzerinde karıştırmak suretiyle, yabancı iki kişi arasında kurulan kardeşlik hakkında kullanılan bir sözdür.

Eskiden iki Türk ve iki Moğol bir oymak ve hatta bir ulustan olmadıkları hâlde, birbirini takdir ederek (and) yoluyla kardeş olurlar. Bunlar bir takım şahitler önünde kollarından bir damar yararak kanlarını bir fincan içine akıtır ve bunu süt ve kımıza karıştırarak, her birisi o karışımın yarısını içer. İkisi de böylece kardeş olurlar ki, bu kardeşlik tabiî kardeşlikten farksız olup, taraflar bir kardeş gibi bütün hak ve imtiyazlardan yararlanırlar.

Tarihî olan bu kan kardeşliği âdetinin İslâm dininde bir temeli yoktur; din açısından bir mana taşımaz. Hatta kan haram kılındığı için hayati bir zaruret olmadıkça, onu yalamak veya içmek haramdır. Kur'an-ı Kerim'de "Leş, kan, domuz eti.... size haram kılındı." (Maide, 5/3) buyurulmaktadır.

Hasta olan birine bir başkasından kan alıp verilmesi de gerek müsbet gerekse menfî manada herhangi bir şey doğurmaz. Aralarında kardeşlik veya akrabalık gibi bir yakınlık meydana gelmez. Bunlar, birbirine karşı yabancı iki kimse gibidirler.

İslâm'da din kardeşliği, neseb (soy) kardeşliği, süt kardeşliği gibi kardeşlikler vardır. Neseb kardeşliği ile süt kardeşliği evlenmeye yani nikâhlanıp karı koca olmaya engeldir. Bilindiği gibi nesep kardeşliği mirasın sebeplerinden birisidir. Kardeş olanlar biribirine mirasçı olabilirler.

Din kardeşliği ise,

"Şüphesiz mü'minler biribiri ile kardeştirler." (Hucurat, 49/10)

âyetindeki hüküm ile ifade edilmekte, mirası gerektirmediği gibi, nikâha da engel olmamaktadır. Din kardeşliği, dini, ahlâkî manadaki yardımlaşmayı gerektiren bir husustur. Miras ve nikâh hususunda müsbet veya menfi herhangi bir fonksiyonu yoktur.

İslâm hukukunda sadece Hanefilerin kabul ettiği, diğer mezheplerin kabul etmediği velâü'l-muvâlât (yardımlaşma sözleşmesi) diye bir konu vardır. Buna göre iki şahıs diyet ödeme, varis olma ve yardımlaşma hususunda sözleşme yapabilir ve yaptıkları böyle bir sözleşmeyi uygulayabilirler. (H. Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku I, 424; Ö. Nasuhi Bilmen, Hukuku İslâmiyye ve lstılahat-ı Fıkhıyye Kamusu, IV/68, 69).

Netice olarak, İslâm hukukunda kan kardeşliği diye bir kavram yoktur. Âdet olarak böyle bir şey var olsa bile, bu, nikâh ve miras gibi konularda müsbet veya menfi olarak herhangi bir hukukî netice doğurmaz.

Ayrıca kendilerine nikah düşen kadın ve erkeğin birbirine dokunması da caiz değidlir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun