Hz. İdris'e astroloji ilmi öğretildi mi?

Tarih: 11.08.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yıldızların bir sinek kadar bile etkisi yok mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. İdris (as)’ın gök ilmiyle uğraştığı söylenmektedir. Bu uğraş sahası, hem astroloji hem de astronomi ile ilgiliydi.

Alusi’nin bazı âlimlerden naklen bildirdiğine göre, Hz. İdris’in babası, -o da  kendi babasından öğrendiği- günün ilimlerine vakıf kimseydi. Hz. Âdem (as)’a inen sahifelerden öğrendiği bilgiler yanında, astronomi, astroloji ve daha başka ilimleri öğrenmiş ve bunları oğlu İdris’e de öğretmişti. Bunun yanında, Hz. İdris kırk yaşında peygamber olduktan sonra kendisine otuz sayfalık bir kitap da verilmiş ve zamanın en büyük bilgini olmuştu.

Mısır'da doğan Hz. İdris (as), değişik seyahetlerde bulunmuş ve insanlara Allah’ın emirlerini tebliğ etmiştir. Şark tarafına yaptığı seyahatinde 140 şehir inşa etmiştir ki, bunların küçüğü Ruha / Urfa’dır. (Alusî, Bakara, 69. ayetin tefsiri) Bu da onun ilminin genişliğini gösteren bir belgedir.

Onun gök cisimlerinin bazı hareketlerinden yerde olacak bazı hadislere işaretler çıkarsaması, herhangi başka bir insanın durumuna benzemez. Çünkü o bir peygamberdir. Bu gün, güneş ve Ay’ın med-cezir/denizlerdeki gel-git olaylarında önemli rolü olduğu kabul edilmektedir. Güneş ve Ay tutulmasının deprem gibi hadiselerle ilişkileri üzerinde bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Kur’an’da “yer-gök arasında bir iş koordinasyonundan” söz edilmektedir (Talak, 65/12). Bu koordinasyon melekler arasında olduğu gibi, ilahî ilim, kudret ve hikmetinin yansıması olarak ontolojik vahiy kapsamında değerlendirmek de mümkündür.

Şunu unutmamak gerekir ki, peygamber olmayan insanların astrolojiden, yıldıznamelerden öğreneceği şeyler sınırlı ve çoğu kesin bilgiyi ifade etmeyen tahminlere dayanır. Bu sebeple, İslam dini, bazı şarlatanlar tarafından suistimal edilmesin diye, doğrusu az, yalanı çok  olan bu gibi bilgilerle uğraşmayı uygun görmez.

İlave bilgiler için tıklayınız:

Astrolojiye inanmak şirk midir? Astroloji bilim midir?

Bazı astrologlar yıldız haritasına bakarak geleceği gördüklerini iddia ...

İmamı Gazali Astronomi, Matematik, Fizik, Kimya gibi fen ilimlerine karşı mıdır? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun