İbrişim ve ipek kadınlara helal değil mi?

Tarih: 05.01.2020 - 11:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Altın ve gümüş kaptan su içmeyin. İbrişim ve ipeği de giymeyin. Çünkü bunlar dünyada onların (kafirlerin), ahirette, kıyamet gününde ise sizindir.” (Buhari, Etime 28; Müslim, Libas 4)
- Bu hadise göre altın, gümüş, ibrişim ve ipek hem erkeğe hem de kadına haram?
- Oysa diğer hadislerde kadınlar ibrişim ve ipek giyebilir deniliyor?
- O zaman neden bu hadiste erkeklere ve kadınlara ibrişim ve ipek giyinmek haram deniliyor?
- O zaman bu hadis kadınlara ibrişim ve ipek giyinmek helal diyen hadislerle çelişmez mi?
- Ve ipek kadınlara helal ise ibrişim de mi kadınlara helal?
- Ve altın ve gümüş kadınlara helal değil mi helal ise neden bu hadiste haram deniliyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, bir konuyla ilgili birden çok sahih rivayet varsa, bütün rivayetler dikkate alınmadan hüküm vermek doğru olmaz. Bütün rivayetler dikkate alındığında, konuyla ilgili özet bilgi şöyledir:

Altın ve gümüş kapların kullanılması hem erkeklere hem kadınlara haramdır. Bu hüküm bütün İslam alimlerinin ittifakla kabul ettiği bir husustur. Altın yüzük takmak ve ipek giymek erkeklere haram, kadınlara helaldir. (bk. Nevevi, Şerhu Muslim, 14/29)

Sorudaki hadis rivayetine gelince;

“Altın ve gümüş kaptan su içmeyin. İbrişim ve ipeği de giymeyin. Çünkü bunlar dünyada onların (kafirlerin), ahirette, kıyamet gününde ise sizindir.” (Buhari, Etime 28; Müslim, Libas 4/2067)

Alimler, ipek ve ibrişimin kadınlara helal olduğunu bildiren hadisleri de göz önünde bulundurarak, bu hadisteki hitabın yalnız erkeklere mahsus olduğunu bildirmişlerdir.

Erkeklere yapılan hitaplarda kadınlar da dahil olabilir. Ancak bu hadiste olduğu gibi, başka sahihi hadislere aykırı bir anlam doğurursa, kadınlar erkeklerin hitabına dahil olmaz. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 10/288)

İbrişim de ipektir. Bazılarına göre ham ipektir. (bk. el-Mevsuuatu’l-Fıkhıyetu'l-kuveytiye, 17/205)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun