Hz. İsmail’in Medyen’de yaşadığını ve Hz. İbrahim’in uzun çöl yolcuğunu yapamayacağı iddialarına ne dersiniz?

Tarih: 03.01.2013 - 13:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı sitelerde Mekke ile ilgili iddialar var. Hz. İsmail’in yaşadığı yerin Medyen bölgesi olduğunu ve Mekke’nin Filistin’den çok uzakta olduğunu, böyle çöl bir yolculuğunu Hz. İbrahim’in yapamayacağını ve Mekke’nin Medyen bölgesinde olduğunu bazı arkeolojik kanıtlar veriyorlar.

- Mekke'nin var olduğuyla ilgili herhangi bir arkeolojik kanıt olmadığını iddia ediyorlar, açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Mekke’nin göbeğinde yer alan Kâbe, Hz. İbrahim (as)’den beri Mekke’nin varlığına öyle bir mühürdür ki, hiçbir siyonistin kazıyıp ortadan kaldırması mümkün değildir. Hz.İbrahim’den beri nesilden nesle devam edip gelen dini bir simge olan Kâbe’nin, Mekke halkı tarafından kutsal bir mabet olarak varlığı, hiçbir arkeolojik delile ihtiyaç duymayacak kadar açıktır.

- “Hz İsmail’in yaşadığı yerin Medyen bölgesi olduğu” iddiası, tam da bu noktada bu iddia sahiplerinin kimliğini ele vermektedir. Evet, Medyen Hz. Musa (as)’nın Mısır’dan kaçarken sığındığı bir bölgedir. Hz. İsmail (as)’in yaşadığı yerin Medyen olmasını hayal edenler siyonist Yahudilerdir. Bununla Hz. Muhammed (asm)’in ve Arapların nesep bakımından -Tüm semavi din mensupları tarafından saygı gösterilen- Hz. İbrahim (as) ile olan bağlantısını koparmak istiyorlar. Ve “Mekke’nin Medyen bölgesinde olduğunu gösteren bazı arkeolojik kanıtlar”ın varlığını iddia eden ve bu arkeoloji kanıtların safsatasını uyduranlar da bu siyonistlerdir.

“İstanbul Türkiye’de değil, Hindistan’da bir bölgenin adıdır” şeklinde bir iddia ne kadar yalancılık ise, Mekke’nin Medyen bölgesinde olduğu iddiası da o kadar hatta daha fazla komik bir palavradır.

- Tarih boyunca Filistin’den, Türkiye’den, Hindistan’dan ve dünyanın her bölgesinden hac görevini yerine getirmek üzere pek çok mümin insan Mekke’ye gitmiştir. Bugün Türkiye’de bu son yüz yılda bile yaya veya deve ile altı ay veya bir yıl yolculuk yaparak Mekke’ye giden dedesini hatırlayanların sayısı oldukça fazladır.

Hz. İbrahim (as)’in de deve üzerinde -farz edelim ki- altı aylık bir yolculuk yaparak Mekke’ye varmasında ne gibi bir tuhaflık vardır?

Hz. Ömer devrinde İslam orduları Filistin’i, Kudüs’ü fethetmeye giderken, uçak kullandıklarını mı iddia ediyorlar yoksa bunlar!.. Hz. Ömer’in bizzat deve üzerinde Kudüs’e gittiğini söyleyen yüzlerce tarih kaynakları ortada ilken, Hz. İbrahim’in Filistin’den Mekke’ye gitmesini imkânsız gibi göstermeleri ne kadar mantıklı olabilir?..

- Filistin bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa ile Mekke arasının bir aylık yaya mesafesi olduğu kaynaklarda yer almaktadır. Nitekim Hz. Peygamber (asm) Miraç hadisesi ile ilgili Kudüs’e gittiğini bildirdiğinde, Mekke müşrikleri Mescid-i Aksa’nın şeklini sormuşlardı. Çünkü Mekke’den bazı kimseler ticaret için Kudüs’e gitmişler ve orayı biliyorlardı. Keza bu yolculuk esnasında Hz. Peygamber (asm)'in Mekkelilerin birkaç ticaret kervanı ile de karşılaştığına dair bilgiler sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır.

- Tarih boyunca Mekke’den Filistin bölgesine ve Filistin’den Mekke’ye gidip gelmek, çok sıradan bir hadise olduğu halde, bunu Hz. İbrahim (as) için imkânsız kılan nedir?  Hemen söyleyelim ki, bunun imkansız kılan başta bir kısım siyonist ve onların peşinde takılmış İslam dininin düşmanı olan zihniyettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun