Hz. Adem'in kaç çocuğu olmuştur?

Tarih: 30.03.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Havva'nın Hz. Âdem (as)'den erkek ve kız olmak üzere yirmi batında, kırk çocuğu oldu. Başka bir rivayette Hz. Havva, Hz. Âdem (as)'den yüz yirmi (120) batın çocuk doğurdu.1

Âdem Aleyhisselâm; Nevz dağında, oğulları ve oğullarının oğulları, kırk bine doluncaya kadar yaşadı.2

Dipnotlar:

1. Bunlar için bk. et-Taberi, Tefsir, VI, 186 v.d.; Tarih, 1/1,189 v.d.; es-Salebi, Arais, s. 26 v.d.; et-Tus Tefsir, III, 491 v.d.; et-Tabresi, Tefsir, II, 182 v.d.; ez-Zemahşeri, Tefsir 1,623 v.d.; îbnu'İ-Arabi, Te sir, II, 586 v.d.; ibnu'l-Cevzi, Tefsir, II 331 v.d.; İbn Kesir, Tefsir, II 541 v.d.; el-Kasİmi, Tefsir, 1942; Reşid Rıza, Tefsir, VI, 340 v.d.; el-Mes'udi, Mürucü'z-Zehebf 1, 35 v.d.; İbnu'1-esir, el-Kâmil, 44-45; ibn Kesir, el-Bidaye I, 92 v.d.; Ali İbn Bali, Bedaiu'z-Zühur, s. 47 v.d.; Diyarbekri, Tarih, 59 v.d.; Abdulvehhab en-Neccar, Kasasu'l-Enbiya, s. 22-23.
2. İbn Sa'd, Tabakat c.1,s.38-39; Taberî-Tarih c.1,s.84; Mes'üdî-Murûcuzzeheb c.1, s.38; Peygamberler Tarihi, Asım Köksal; İslami Kaynaklara Göre Peygamberler, Abdullah Aydemir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun