Her sure neden besmele; Allah, Rahman ve Rahim ile başlar?

Tarih: 09.04.2018 - 01:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Her sure neden besmele ve Rahman ve rahim isimleri ile başlar?
- Ben Kuran okuduğum zaman, bazen ceza ve Allah’ın gazabı hakkında şeyleri çok fazla gördüğümde bu kafamda büyüyor ve Allah ile arama duvar konulmuş gibi hissediyorum. Yani aramızdaki irtibat kesilmiş gibi ..
- Bu ayetleri içeren her sure Rahman ve rahim isimleri ile başladığına göre, besmele ile başlayan her surenin her ayetinde Allah’ın sonsuz rahmetini görmeye çalışmamız gerektiği anlamına mı geliyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bir devlet düşünün ki, vatandaşlarına karşı adalet, şefkat, sevgi, saygı, merhametle hareket ettiği, her türlü ihtiyaçlarını giderdiği, masum olan vatandaşlarının kılına bile dokunmadığı ve dokundurmadığı halde, öbür taraftan caydırıcı tonda ağır cezai müeyyideler içeren kanunlar, yönetmelikler hazırlamıştır.

- Zahiren bu iki zıt tutum ve davranışı nasıl değerlendirmek gerekir?

Bizzat gözle görülen bir tarzda genel olarak vatandaşlarına çok merhametli davranan idarecilerin yasalarında ceza kanunlarını koymaları, objektif bakanlar için elbette bir çelişki değildir. Bilakis, vatandaşlarına iyi davranmaları, onların adil, merhametli olduklarını, cezai müeyyideleri koymakla da suç işleyen eşkıyayı kötülükten alı koymak gibi çok güzel bir hizmet ettiklerini anlarız.

- Bununla beraber, Kur'an’da, ayetlerde Allah’ın sonsuz merhamet sahibi olduğu, rahmetinin gazabını geçtiği bildirilmektedir.

Demek ki, Kur'an’da sert uyarıların yer alması, Allah’ın gazabından değil, merhametinden kaynaklanmaktadır. Zira, kötü insanları korkutup suç işlemekten alıkoymak, onlar için insani değerde bir uyarı oldu gibi, bu uyarıyla masum vatandaşları bunların şerrinden korumak da şefkat ve merhametin ayrı bir cilvesidir.

Çünkü, yüz masum koyunu parçalayan kudurmuş bir canavara karşı şefkat göstermek, yolsuz bir şefkate mukabil yüzlerce merhametsizlik anlamına gelir.

“(Resulüm!) Kullarıma haber ver ki; şüphesiz ben çok bağışlayıcı çok merhamet ediciyim. Bununla beraber azabım da çok çetindir!” (Hicr, 15/49-50)

mealindeki ayet ve benzerlerinin ifadesinden “ceza ile ilgili uyarıların da bir nevi merhametin ilanı” olduğunu anlamak mümkündür.

- Bediüzzaman Hazretlerinin şu veciz ifadelerinden de gereken bilgileri görebiliriz:

“Ey kimsesiz, garib, bîçare hasta! Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet, sana karşı en katı kalbleri rikkate getirirse ve nazar-ı şefkati celbederse; acaba Kur'anın bütün surelerinin başlarında kendini Rahman-ur Rahîm sıfatıyla bize takdim eden ve bir lem'a-i şefkatıyla umum yavrulara karşı umum vâlideleri, o hârika şefkatıyla terbiye ettiren ve her baharda bir cilve-i rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle dolduran ve ebedî bir hayattaki cennet, bütün mehasiniyle bir cilve-i rahmeti olan senin Hâlık-ı Rahîm'ine iman ile intisabın ve onu tanıyıp hastalığın lisan-ı acziyle niyazın, elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın, her şeye bedel onun nazar-ı rahmetini sana celbeder. Madem o var, sana bakar, sana her şey var. Asıl gurbette, kimsesizlikte kalan odur ki; iman ve teslimiyetle ona intisab etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin.” (bk. Lem'alar, s. 219)

İlave bilgi için tıklayınız:

Fatiha'nın ve surelerin başında geçen besmele Kuran'dan ayet midir ...
Besmelesiz başlayan sure hangisidir? Bu surenin başında neden ...
BESMELE.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun